MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem organizátorům, pomocníkům a koledníkům!

Výtěžek tříkrálové sbírky 2024 v celé farnosti činí 193.116 Kč (v roce 2023 byl 192.577 Kč).


Bystré

Tříkrálovou sbírku organizuje Město Bystré ve spolupráci s farností (zázemí koledníků na faře, požehnání koledníkům, závěrečné občerstvení, koledníci a doprovod z řad dospělých) a ZŠ Bystré.

V roce 2024 se při tříkrálové sbírce v Bystrém vybralo 80.444, Kč (v roce 2023 75.698,- Kč Kč).


Trpín

Tříkrálovou sbírku organizuje Obec Trpín ve spolupráci s farností (požehnání koledníkům, koledníci a doprovod z řad dospělých).

V roce 2024 se při tříkrálové sbírce v Trpíně vybralo 43 970 Kč  (v roce 2023 42.240,- Kč).


Jedlová

Tříkrálovou sbírku organizuje ZŠ Jedlová ve spolupráci s Obcí Jedlová. Děti z farnosti se zapojují v řadách koledníků.

V roce 2024 se při tříkrálové sbírce v Jedlové vybralo 30.662,- Kč  (v roce 2023 32.922,- Kč).


Hartmanice

Tříkrálovou sbírku organizuje Obec Hartmanice. Děti z farnosti se zapojují v řadách koledníků.

V roce 2024 se při tříkrálové sbírce v Hartmanicích vybralo 21.010,- Kč (v roce 2023 23.205,- Kč).


Nedvězí

Tříkrálovou sbírku organizuje Obec Nedvězí. Děti z farnosti se zapojují v řadách koledníků.

V roce 2024 se při tříkrálové sbírce v Nedvězí vybralo 17.030,- Kč (v roce 2023 18.512,- Kč).

dnes
pondělí 26. únor 2024
Dorota / sv. Alexandr (pondělí 2. postního týdne)
Texty: Dan 9,4b-10 // Zl 79 // Lk 6,36-38
Bohoslužba 8:30 Bystré-DpS
zítra
úterý 27. únor 2024
Alexandr / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie (úterý 2. postního týdne)
Texty: Iz 1,10.16-20 // Zl 50 // Mt 23,1-12
pozítří
středa 28. únor 2024
Lumír / sv. Roman (středa 2. postního týdne)
Texty: Jer 18,18-20 // Zl 31 // Mt 20,17-28
Bohoslužba 18:00 Bystré-fara
zobrazit další