MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

Nový Jeruzalém

Jak to všechno začalo

Jezdím pomáhat na Znojemsko, kde působí FATYM - farní tým. Na farách jsou shromážděni kněží, jáhni, někde katechetky. Jsou v oblasti, kde spravují velké množství farností. Působí a pracují v pohraničí, které je z našeho pohledu nábožensky pusté. Když jsem tam s nimi spolupracoval, všiml jsem si, že některé prvky máme společné. I když je Vysočina vedena v tabulkách jako religiózní, náboženská, oblast kde víra žije. I u nás se však objevuje to, že po dobu 40-ti let klesá i zde počet věřících; těch, kteří se účastní na mši svaté ať v neděli či ve všední den. Stále klesá počet křtů, svateb, nemluvě o živé víře; o tom, že by lidé byli skutečně přesvědčenými věřícími, kteří praktikují víru v životě. Myslím si, že to je jeden z nejvážnějších důvodů Nového Jeruzaléma - prosba o vzrůst víry v našem kraji.

Tam, na jižní Moravě, spustil před deseti lety otec Jiří Bartoš v Hlubokých Mašůvkách poutě, kdy se lidé jednou za měsíc sešli v místním kostele a modlili se právě na tento úmysl. Z toho pro mne vyvstala otázka. Dělají to tam, proč bychom to nemohli dělat i my tady?

Přišel jsem tam před čtyřmi lety a to už byl název Nový Jeruzalém užívaný, zaběhnutý, spojený s poutí Hluboké Mašůvky a Vranov nad Dyjí. Chápáno biblicky - Nový Jeruzalém - Zjevení sv. Jana: naše pravá vlast, Boží království, nebe, cíl a program našeho života s Kristem.

Zeptal jsem se tedy, zda by bylo možné tento jejich "recept" převzít k nám. Souhlasili.

S tím, že my jsme zde udělali některé místní úpravy. Základní změna je ta, že my nejezdíme na jedno místo. Přejeme si, aby lidé poznali svoje nejbližší farnosti, kostely. Nový Jeruzalém má tedy u nás putovní ráz. Vzniklo zde několik nových prvků. Základním a myslím, si, že nejdůležitějším je tzv. "Ustavičná modlitba". Každý den se lidé v kostele modlí růženec na 6 úmyslů Nového Jeruzaléma. Je to věc dobrovolná, věc přijetí výzvy k modlitbě, oběti na určité úmysly církve. Lidé se jí mohou zúčastnit a zúčastňují se.

Jáhen Ladislav Kinc

 

 


 

Nový Jeruzalém 27. 6. 2022

Nový Jeruzalém 2017 v Bystrém

  12. října 2017 se v Bystrém konala 214. prosebná mariánská pouť Nový Jeruzalém, která začala mší svatou v 18.00 dod. v kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské; hlavním celebrantem a kazatelem byl Mons. Josef Kajnek,...

více
dnes
sobota 23. září 2023
Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny (sobota 24. týdne v mezidobí)
Texty: 1Tim 6,13-16 // Zl 100 // Lk 8,4-15
Bohoslužba 7:00 Bystré, 18:00 Hartmanice (N)
zítra
neděle 24. září 2023
Jaromír / sv. Gerard (Jaromír) (25. neděle v mezidobí)
Texty: Iz 55,6-9 // Zl 145(144) // Flp 1,20c-24.27a // Mt 20,1-16a
Bohoslužba 8:00 Bystré, 9:40 Trpín, 11:00 Jedlová-horní
pozítří
pondělí 25. září 2023
Zlata / sv. Kleofáš (pondělí 25. týdne v mezidobí)
Texty: Ezd 1,1-6 // Zl 126 // Lk 8,16-18
Bohoslužba 8:30 Bystré-DpS
zobrazit další