MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

Nový Jeruzalém

Jak to všechno začalo

Jezdím pomáhat na Znojemsko, kde působí FATYM - farní tým. Na farách jsou shromážděni kněží, jáhni, někde katechetky. Jsou v oblasti, kde spravují velké množství farností. Působí a pracují v pohraničí, které je z našeho pohledu nábožensky pusté. Když jsem tam s nimi spolupracoval, všiml jsem si, že některé prvky máme společné. I když je Vysočina vedena v tabulkách jako religiózní, náboženská, oblast kde víra žije. I u nás se však objevuje to, že po dobu 40-ti let klesá i zde počet věřících; těch, kteří se účastní na mši svaté ať v neděli či ve všední den. Stále klesá počet křtů, svateb, nemluvě o živé víře; o tom, že by lidé byli skutečně přesvědčenými věřícími, kteří praktikují víru v životě. Myslím si, že to je jeden z nejvážnějších důvodů Nového Jeruzaléma - prosba o vzrůst víry v našem kraji.

Tam, na jižní Moravě, spustil před deseti lety otec Jiří Bartoš v Hlubokých Mašůvkách poutě, kdy se lidé jednou za měsíc sešli v místním kostele a modlili se právě na tento úmysl. Z toho pro mne vyvstala otázka. Dělají to tam, proč bychom to nemohli dělat i my tady?

Přišel jsem tam před čtyřmi lety a to už byl název Nový Jeruzalém užívaný, zaběhnutý, spojený s poutí Hluboké Mašůvky a Vranov nad Dyjí. Chápáno biblicky - Nový Jeruzalém - Zjevení sv. Jana: naše pravá vlast, Boží království, nebe, cíl a program našeho života s Kristem.

Zeptal jsem se tedy, zda by bylo možné tento jejich "recept" převzít k nám. Souhlasili.

S tím, že my jsme zde udělali některé místní úpravy. Základní změna je ta, že my nejezdíme na jedno místo. Přejeme si, aby lidé poznali svoje nejbližší farnosti, kostely. Nový Jeruzalém má tedy u nás putovní ráz. Vzniklo zde několik nových prvků. Základním a myslím, si, že nejdůležitějším je tzv. "Ustavičná modlitba". Každý den se lidé v kostele modlí růženec na 6 úmyslů Nového Jeruzaléma. Je to věc dobrovolná, věc přijetí výzvy k modlitbě, oběti na určité úmysly církve. Lidé se jí mohou zúčastnit a zúčastňují se.

Jáhen Ladislav Kinc

 

 


 

Nový Jeruzalém 27. 6. 2022

Nový Jeruzalém 2017 v Bystrém

  12. října 2017 se v Bystrém konala 214. prosebná mariánská pouť Nový Jeruzalém, která začala mší svatou v 18.00 dod. v kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské; hlavním celebrantem a kazatelem byl Mons. Josef Kajnek,...

více
dnes
pondělí 26. únor 2024
Dorota / sv. Alexandr (pondělí 2. postního týdne)
Texty: Dan 9,4b-10 // Zl 79 // Lk 6,36-38
Bohoslužba 8:30 Bystré-DpS
zítra
úterý 27. únor 2024
Alexandr / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie (úterý 2. postního týdne)
Texty: Iz 1,10.16-20 // Zl 50 // Mt 23,1-12
pozítří
středa 28. únor 2024
Lumír / sv. Roman (středa 2. postního týdne)
Texty: Jer 18,18-20 // Zl 31 // Mt 20,17-28
Bohoslužba 18:00 Bystré-fara
zobrazit další