MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

Dospělí

Setkání rodičů - biblická katecheze a modlitba

Scházíme se jednou za čtyři až šest týdnů ve čtvrtek večer na faře v Bystrém. Aktuální termín je uveden v ohláškách.

Společně probíráme klíčové úryvky z Bible, diskutujeme o jejich poselství pro nás a modlíme se.

Často na naše setkání navazuje organizační příprava farních akcí.


Náboženství pro dospělé

Je určeno pro dospívající a dospělé.

Probíhá v zimním období (od Adventtu do Velikonoc) po páteční večerní mši sv. na faře v Bystrém; od roku 2016 i v Trpíně po čtvrteční večerní mši sv. v klubovně Obecního úřadu. Aktuální termín je uveden v ohláškách.

Vycházíme z katechezí, které proběhly v letech 2013 - 2014 pro biřmovance, avšak jednotlivá témata probíráme podrobněji.


 Oratoř seniorů

Koná se od roku 2010, a to jednou za měsíc v pondělí po ranní mši svaté na faře v Bystrém. Aktuální termín je uveden v ohláškách.

Bývá nás cca 20 až 30. Probíráme různá křesťanská témata, seznamujeme se (slovem i obrazem) s poutními místy apod.

Těšíme se také na to, že se spolu uvidíme a pobesedujeme při dobrém občerstvení.

dnes
pondělí 26. únor 2024
Dorota / sv. Alexandr (pondělí 2. postního týdne)
Texty: Dan 9,4b-10 // Zl 79 // Lk 6,36-38
Bohoslužba 8:30 Bystré-DpS
zítra
úterý 27. únor 2024
Alexandr / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie (úterý 2. postního týdne)
Texty: Iz 1,10.16-20 // Zl 50 // Mt 23,1-12
pozítří
středa 28. únor 2024
Lumír / sv. Roman (středa 2. postního týdne)
Texty: Jer 18,18-20 // Zl 31 // Mt 20,17-28
Bohoslužba 18:00 Bystré-fara
zobrazit další