MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

září

sobota
23. 9. 2023
Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny (sobota 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Tim 6,13-16 // Zl 100 // Lk 8,4-15
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Jiřího Neuderta, Marii Dvořákovou, za Boží ochranu a pomoc.
bohoslužba
18:00 | Hartmanice (N) | | Za rodinu Jančevovu, Štěrbovu a Báčovu.
neděle
24. 9. 2023
Jaromír / sv. Gerard (Jaromír) (25. neděle v mezidobí) Texty: Iz 55,6-9 // Zl 145(144) // Flp 1,20c-24.27a // Mt 20,1-16a
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za živou i + rodinu Dvořákovu a Šauerovu a duše v očistci.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Eduarda Poula, rodiče a rodinu Bobkovu.
pondělí
25. 9. 2023
Zlata / sv. Kleofáš (pondělí 25. týdne v mezidobí) Texty: Ezd 1,1-6 // Zl 126 // Lk 8,16-18
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
27. 9. 2023
Jonáš / sv. Vincenc z Paula (středa 25. týdne v mezidobí) Texty: Ezd 9,5-9 // Tob 13 // Lk 9,1-6
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za manžele Rösslerovy, strýce Eduarda a Jitku Komendovou.
čtvrtek
28. 9. 2023
Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za Václava Leinwebera, manželku, rodiče a sourozence.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Poutní slavnost sv. Václava. Za osadníky z Trpína.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Václava, Marii a Františka Šotolovy.
pátek
29. 9. 2023
Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela Texty: Dan 7,9-10.13-14 // Zl 138(137) // Jan 1,47-51
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za kamarády.
sobota
30. 9. 2023
Jeroným / sv. Jeroným (sobota 25. týdne v mezidobí) Texty: Zach 2,5-9.14-15a // Jer 31 // Lk 9,43b-45
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za živou a + rodinu Rounovu a Ondrovu.
bohoslužba
18:00 | Nedvězí (N) | |

říjen

neděle
1. 10. 2023
Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše (26. neděle v mezidobí) Texty: Ez 18,25-28 // Zl 25(24) // Flp 2,1-11 // Mt 21,28-32
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Slavnost Výročí posvěcení kostela. Za osadníky z Trpína.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Za rodinu Stejskalovu, Češkovu a Lánských.
pondělí
2. 10. 2023
Olívie, Oliver / sv. andělé strážní Texty: Ex 23,20-23a // Zl 91 // Mt 18,1-5.10
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Hedviku Vodičkovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran.
středa
4. 10. 2023
František / sv. František z Assisi (středa 26. týdne v mezidobí) Texty: Neh 2,1-8 // Zl 137 // Lk 9,57-62
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za + Milana Fajmona a živou rodinu.
čtvrtek
5. 10. 2023
Eliška / sv. Palmác (čtvrtek 26. týdne v mezidobí) Texty: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 // Zl 19 // Lk 10,1-12
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodiče Bouškovy, Štaudovy, bratra Jaroslava a syna Václava.
pátek
6. 10. 2023
Hanuš / sv. Bruno (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Bar 1,15-22 // Zl 79 // Lk 10,13-16
bohoslužba
17:30 | Jedlová-horní | | Za rodiče Kantorovy a Jílkovy.
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Jiřinu a Adolfa Peterkovy, žijící rodiny a rodinu Škaropkovu.
sobota
7. 10. 2023
Justýna / Panna Maria Růžencová (sobota 26. týdne v mezidobí) Texty: Bar 4,5-12.27-29 // Zl 69 // Lk 10,17-24
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Davídkovu, děti s rodinami, příbuzné a dar víry.
bohoslužba
18:00 | Hartmanice (N) | | Poutní slavnost svatých andělů strážných. Za osadníky.
Akce
Koncert souboru Chorus Carolinus Kladno
17:00 |kostel Sv Jana Křtitele v Bystrém
neděle
8. 10. 2023
Věra / sv. Simeon (27. neděle v mezidobí) Texty: Iz 5,1-7 // ZI 80(79) // Flp 4,6-9 // Mt 21,33-43
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za Josefa Věstinského,, manželku, rodiče a Josefa Glosera.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Annu a Bohuslava Müllerovy a celý rod.
Pravidelná setkávání a akce
Dětská mše svatá
8:00 |Bystré
Pravidelná setkávání a akce
Farní kavárna
9:00 - 10:30 |Bystré
Pravidelná setkávání a akce
pondělí
9. 10. 2023
Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard (pondělí 27. týdne v mezidobí) Texty: Jon 1,1-2,1.11 // Jon 2 // Lk 10,25-37
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
11. 10. 2023
Andrej / sv. German (středa 27. týdne v mezidobí) Texty: Jon 4,1-11 // Zl 86 // Lk 11,1-4
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Marii a Josefa Neudertovy a syna Jiřího.
čtvrtek
12. 10. 2023
Marcel / sv. Radim (čtvrtek 27. týdne v mezidobí) Texty: Mal 3,13-20a // Zl 1 // Lk 11,5-13
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodinu Horákovu a vnučku.
sobota
14. 10. 2023
Agáta / sv. Kalist I. (sobota 27. týdne v mezidobí) Texty: Jl 4,12-21 // Zl 97 // Lk 11,27-28
bohoslužba
07:30 | Bystré | | Na úmysl dárce.
neděle
15. 10. 2023
Tereza / sv. Terezie od Ježíše (28. neděle v mezidobí) Texty: Iz 25,6-l0a // Zl 23 (22) // Flp 4,12-14.19-20 // Mt 22,1-14
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za rodiče Švancarovy a dceru, rodiče Pajkrtovy, Odehnalovy a dceru a Jaroslava Fajmona.
pondělí
16. 10. 2023
Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque (pondělí 28. týdne v mezidobí) Texty: Rim 1,1-7 // Zl 98 // Lk 11,29-32
bohoslužba
07:30 | Bystré | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
středa
18. 10. 2023
Lukáš / Svátek sv. Lukáše Texty: 2Tim 4,9-17b // Zl 145(144) // Lk 10,1-9
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Františka Hanuse, živou a + rodinu Hanusovu, rodiče Krčilovy a rodinu Fojtovu.
bohoslužba
18:00 | Trpín | | Za rodinu Zlevorovu, Burešovu a Pospíšilovu.
čtvrtek
19. 10. 2023
Michaela / sv. Izák Jogues a druhové (čtvrtek 28. týdne v mezidobí) Texty: Rim 3,21-30a // Zl 130 // Lk 11,47-54
bohoslužba
18:00 | Trpín | | Za manžele Hájkovy a rodiče Kincovy.
pátek
20. 10. 2023
Vendelín / sv. Irena (pátek 28. týdne v mezidobí) Texty: Rim 4,1-8 // Zl 32 // Lk 12,1-7
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za živou a + rodinu Petrásovu.
sobota
21. 10. 2023
Brigita / sv. Hilarion (sobota 28. týdne v mezidobí) Texty: Rim 4,13.16-18 // Zl 105 // Lk 12,8-12
bohoslužba
07:30 | Bystré | | Na dobrý úmysl.
bohoslužba
16:30 | Hartmanice (N) | | Za Františku Peterkovou a sourozence Blažkovy.
neděle
22. 10. 2023
Sabina / sv. Marie Salome (29. neděle v mezidobí) Texty: Iz 45,1.4-6 // Zl 96(95) // 1Sol 1,1-5b // Mt 22,15-21
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za Lidušku, Verunku, Jiřího a duše v očistci.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za rodinu Stříteských, živé i zemřelé a Marcelu Kubínovou.
pondělí
23. 10. 2023
Teodor / sv. Jan Kapistránský (pondělí 29. týdne v mezidobí) Texty: Rim 4,20-25 // Lk 1 // Lk 12,13-21
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za + rodinu Moravcovu a duše v očistci.
středa
25. 10. 2023
Beáta / sv. Kryšpín (středa 29. týdne v mezidobí) Texty: Rim 6,12-18 // Zl 124 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Marii Dittrichovou a manžela.
pátek
27. 10. 2023
Šarlota, Zoe / sv. Frumencius (pátek 29. týdne v mezidobí) Texty: Rim 7,18-25a // Zl 119 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Ludvíka a Marii Vaňkovy a celou rodinu.
sobota
28. 10. 2023
Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918) / Svátek sv. Šimona a Judy Texty: Ef 2,19-22 // Zl 19(18) // Lk 6,12-19
bohoslužba
07:30 | Bystré | | Za Marii a Jana Štaffovy.
bohoslužba
16:31 | Nedvězí (N) | | Slavnost posvěcení kostela. Za osadníky z Nedvězí.
neděle
29. 10. 2023
Silvie / sv. Narcis (30. neděle v mezidobí) Texty: Ex 22,20-26 // Zl 18(17) // 1Sol 1,5c-10 // Mt 22,34-40
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Slavnost posvěcení kostela. Za osadníky z Bystrého.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za rodinu Švancarovu, Knapovu a Nyklovu.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Slavnost posvěcení kostela. Za osadníky z Jedlové.

listopad

středa
1. 11. 2023
Felix / Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Karla a Květu Zámečníkovy, rodiče sourozence, syny Karla a Jana.
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodinu Vrátných a Němcovu.
pátek
3. 11. 2023
Hubert / sv. Martin de Porres (pátek 30. týdne v mezidobí) Texty: Rim 9,1-5 // Zl 147B // Lk 14,1-6
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za + Jana Dittricha a oboje rodiče.
sobota
4. 11. 2023
Karel / sv. Karel Boromejský (sobota 30. týdne v mezidobí) Texty: Rim 11,1-2a.11-12.25-29 // Zl 94 // Lk 14,1.7-11
bohoslužba
07:30 | Bystré | | Za Boží pomoc a ochranu a dar víry pro ty, kdo ji nemají.
bohoslužba
16:30 | Hartmanice (N) | | Slavnost posvěcení kostela. Za + Štěpána Filipa.
neděle
5. 11. 2023
Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta (31. neděle v mezidobí) Texty: Mal 1,14b-2,2b.8-10 // Zl 131(130) // 1Sol 2,7b-9.13 // Mt 23,1-12
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Na úmysl dárce.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za rodinu Břenkovu a duše v očistci.
pondělí
6. 11. 2023
Liběna / sv. Leonard (Linhart) (pondělí 31. týdne v mezidobí) Texty: Rim 11,29-36 // Zl 69 // Lk 14,12-14
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za rodiny Moravcovy, Svojanovských, Báčovských a Horníčkovy.
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodinu Královu, Andrlíkovu, Forchsámovu a duše v očistci.
úterý
7. 11. 2023
Saskie / sv. Wilibrord (úterý 31. týdne v mezidobí) Texty: Rim 12,5-16a // Zl 131 // Lk 14,15-24
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Pavla a Bohumilu Findejsovy a živou rodinu.
středa
8. 11. 2023
Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (středa 31. týdne v mezidobí) Texty: Rim 13,8-10 // Zl 112 // Lk 14,25-33
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za rodiče Burešovy, Moravcovy, bratry a sestry a duše v očistci.
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za Jaroslavu Švábovou.
čtvrtek
9. 11. 2023
Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky Texty: Ez 47,1-2.8-9.12 // Zl 46(45) // 1Kor 3,9c-11.16-17 // Jan 2,13-22
bohoslužba
18:00 | Trpín | | Za živé i + z rodiny Vaverkovy, dary Ducha Svatého, obrácení hříšníků a duše v očistci.
pátek
10. 11. 2023
Evžen / sv. Lev Veliký (pátek 31. týdne v mezidobí) Texty: Rim 15,14-21 // Zl 98 // Lk 16,1-8
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za rodinu Fohlerovu, živé i +.
sobota
11. 11. 2023
Martin / sv. Martin (sobota 31. týdne v mezidobí) Texty: Rim 16,3-9.16.22-27 // Zl 145 // Lk 16,9-15
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za + rodinu Podhorných, Otu Svozila a duše v očistci.
neděle
12. 11. 2023
Benedikt / sv. Josafat (32. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 6,12-16 // Zl 63(62) // 1Sol 4,13-18 // Mt 25,1-13
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | |
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Na dobrý úmysl.
Děti a mládež
Dětská mše svatá
8:00 |Bystré
Pravidelná setkávání a akce
Farní kavárna
9:00 - 10:30 |Bystré
Pravidelná setkávání a akce
středa
15. 11. 2023
Leopold / sv. Albert Veliký (středa 32. týdne v mezidobí) Texty: Mdr 6,1-11 // Zl 82 // Lk 17,11-19
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Ludvíka Mrázka, rodiče Moravcovy, bratry a duše v očistci.
čtvrtek
16. 11. 2023
Otmar / sv. Markéta Skotská (čtvrtek 32. týdne v mezidobí) Texty: Mdr 7,22-8,1 // Zl 119 // Lk 17,20-25
bohoslužba
16:30 | Trpín | | Za rodiny Královy a Kolbabovy.
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
pátek
17. 11. 2023
Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (pátek 32. týdne v mezidobí) Texty: Mdr 13,1-9 // Zl 19 // Lk 17,26-37
bohoslužba
18:00 | Bystré | | a rodinu Petrásovu.
sobota
18. 11. 2023
Romana / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla (sobota 32. týdne v mezidobí) Texty: Mdr 18,14-16;19,6-9 // Zl 105 // Lk 18,1-8
bohoslužba
16:30 | Hartmanice (N) | | Za rodinu Hejtmánkovu a Leflerovu.
neděle
19. 11. 2023
Alžběta / sv. Mechtilda (33. neděle v mezidobí) Texty: Pr 31,10-13.19-20.30-31 // Zl 128 (127) // 1Sol 5,1-6 // Mt 25,14-30
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Na úmysl dárce.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Petra Navrátila.
pondělí
20. 11. 2023
Nikola / sv. Felix z Valois (pondělí 33. týdne v mezidobí) Texty: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64 // Zl 119 // Lk 18,35-43
bohoslužba
07:30 | Bystré | | Za rodinu Kuklovu a Šestákovu.
středa
22. 11. 2023
Cecílie / sv. Cecílie (středa 33. týdne v mezidobí) Texty: 2Mak 7,1.20-31 // Zl 17 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Zdeňka Dvořáka.
pátek
24. 11. 2023
Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (pátek 33. týdne v mezidobí) Texty: 1Mak 4,36-37.52-59 // 1Kron 29 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za rodinu Dittrichovu, Neudertovu a Elčknerovu.
sobota
25. 11. 2023
Kateřina / sv. Kateřina (sobota 33. týdne v mezidobí) Texty: 1Mak 6,1-13 // Zl 9 // Lk 20,27-40
bohoslužba
07:00 | Bystré | |
neděle
26. 11. 2023
Artur / sv. Silvestr (Slavnost Ježíše Krista Krále) Texty: Ez 34,11-12.15-17 // Zl 23(22) // 1Kor 15,20-26.28 // Mt 25,31-46
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za Václava Leinwebera, manželku, rodiče, sourozence.
Pobožnosti
Adorace
celý den |Bystré
středa
29. 11. 2023
Zina / sv. Saturnin (středa 34. týdne v mezidobí) Texty: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 // Dan 3 // Lk 21,12-19
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Ludmilu a Václava Folkmanovy.

prosinec

pátek
1. 12. 2023
Iva / sv. Edmund Kampián (pátek 34. týdne v mezidobí) Texty: Dan 7,2-14 // Dan 3 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za živé i + rodiče Moravcovy, Burešovy a duše v očistci.
neděle
3. 12. 2023
Svatoslav / sv. František Xaverský (1. neděle adventní) Texty: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 // Zl 80(79) // 1Kor 1,3-9 // Mk 13,33-37
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za rodinu švábovu, Rybínovu a Vítkovu.
pondělí
4. 12. 2023
Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora (pondělí 1. adventního týdne) Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
07:00 | Bystré | | za + rodinu Moravcovu, Šimkovu a Mrázkovu.
středa
6. 12. 2023
Mikuláš / sv. Mikuláš (středa 1. adventního týdne) Texty: Iz 25,6-10a // Zl 23 // Mt 15,29-37
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Ladislava Jeniše a rodiče Kotoučkovy.
čtvrtek
7. 12. 2023
Benjamín / sv. Ambrož (čtvrtek 1. adventního týdne) Texty: Iz 26,1-6 // Zl 118 // Mt 7,21.24-27
bohoslužba
18:00 | Trpín | | Za rodinu Metelovu, Dvořákovu, Burešovu, Škrancovu, Kovářovu, živé i + a duše v očistci.
pátek
8. 12. 2023
Květoslava / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Marii Müllerovou, manžela a děti s rodinami.
sobota
9. 12. 2023
Vratislav / sv. Valerie (sobota 1. adventního týdne) Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
07:30 | Bystré | | Za Miloslava Dočekala, oboje rodiče a živou rodinu.
neděle
10. 12. 2023
Julie / sv. Julie a Eulálie (2. neděle adventní) Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za + rodiče Čípkovy, živé i + členy rodiny a duše v očistci.
Pravidelná setkávání a akce
Dětská mše svatá
8:00 |Bystré
Pravidelná setkávání a akce
Farní kavárna
9:00 - 10:29 |Bystré
Pravidelná setkávání a akce
středa
13. 12. 2023
Lucie / sv. Lucie (Světluše) (středa 2. adventního týdne) Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za rodinu Vondrovu a Staňovu.
pátek
15. 12. 2023
Radana / sv. Valerián (pátek 2. adventního týdne) Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za rodinu Žilovu a Macků.
sobota
16. 12. 2023
Albína / sv. Adelhaida (Adéla) (sobota 2. adventního týdne) Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
07:30 | Bystré | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
neděle
17. 12. 2023
Daniel / sv. Lazar (3. neděle adventní) Texty: Iz 61,1-2a.10-11 // Lk 1,46-48a.48b-50.53-54 // 1Sol 5,16-24 // Jan 1,6-8.19-28
bohoslužba
08:00 | Bystré | |
bohoslužba
09:40 | Trpín | |
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Eduarda Poula, rodiče, rodinu Bobkovu.
pondělí
18. 12. 2023
Miloslav / sv. Rufus a Zosim Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Šimkovu, Moravcovu, Podhorných a Kosíkovu.
středa
20. 12. 2023
Dagmar / sv. Dominik Siloský Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za Helenu a Karla Kreslovy, rodinu Synkovu a Starých.
pátek
22. 12. 2023
Šimon / sv. Servul Texty: 1Sam 1,24-28 // 1Sam 2 // Lk 1,46-56
bohoslužba
18:00 | Bystré | | Za rodinu Mládkovu, Divokých a celý rod.
neděle
24. 12. 2023
Adam a Eva / Štědrý den (4. neděle adventní) Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 // Zl 89(88) // Rim 16,25-27 // Lk 1,26-38
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
16:00 | Trpín | |
bohoslužba
21:00 | Jedlová-horní | | Za rodiny Břenkovy, Petrásovy a duše v očistci.
bohoslužba
23:00 | Bystré | |
pondělí
25. 12. 2023
1. Svátek vánoční / Slavnost Narození Páně (Slavnost Narození Páně) Texty: Iz 9,1-3.5-6 // Zl 96 // Tit 2,11-14 // Lk 2,1-14
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | |
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Za Romana Cacka, Gerharda Mitáše a rodiče.
úterý
26. 12. 2023
Štěpán / sv. Štěpán (Svátek sv. Štěpána) Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za varhaníky, zpěváky a muzikanty.
bohoslužba
09:30 | Nedvězí | | Za Bořivoje Bednáře, rodinu Bednářovu, Mládkovu a Holoubkovu.
bohoslužba
11:00 | Hartmanice | |
sobota
30. 12. 2023
David / sv. Evžen Texty: 1Jan 2,12-17 // Zl 96 // Lk 2,36-40
bohoslužba
07:30 | Bystré | | Za Ludmilu Hanykovou a celý rod.