MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

červenec

sobota
20. 7. 2024
Ilja / sv. Eliáš (sobota 15. týdne v mezidobí) Texty: Mich 2,1-5 // Zl 10 // Mt 12,14-21
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Ludmilu Večeřovou a duše v očistci. Novéna před karmelskou poutí (9.)
bohoslužba
17:00 | Bystré | | Mše sv. pro poutníky ze Sulkovce, Jimramova, Dolního Újezda. (P. Mariusz Sierpniak, P. Josef Haman a Matras) Za Zbyňka Unčovského, manželku a živou rodinu.
bohoslužba
21:30 | Bystré | | Mariánská pobožnost a průvod se sochou Panny Marie po náměstí.
neděle
21. 7. 2024
Vítězslav / sv. Vavřinec z Brindisi (16. neděle v mezidobí) Texty: Jer 23,1-6 // Zl 23(22) // Ef 2,13-18 // Mk 6,30-34
bohoslužba
06:00 | Bystré | P. Miloslav Kabrda | | Karmelská pouť. Za nová kněžská a řeholní povolání. (P. Miloslav Kabrda)
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Karmelská pouť. Za farníky. (P. Josef Matras)
bohoslužba
09:00 | Bystré | | Karmelská pouť. Za poutníky. (P. Jiří Heblt)
bohoslužba
11:00 | Bystré | | Karmelská pouť. Za manžele a rodiny. (P. Tomáš Šíma)
bohoslužba
14:30 | Bystré | | Karmelská pouť. Zakončení pouti a svátostné požehnání.
pátek
26. 7. 2024
Anna / sv. Jáchym a Anna (pátek 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 3,14-17 // Jer 31 // Mt 13,18-23
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodiče Burešovy a děti s rodinami.
sobota
27. 7. 2024
Věroslav / sv. Gorazd a druhové (sobota 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 7,11-11 // Zl 84 // Mt 13,24-30
bohoslužba
19:00 | Trpín (N) | | Za Jaroslavu Chadimovou, rodiče Štěpánkovy, dcery a duše v očistci.
neděle
28. 7. 2024
Viktor / sv. Nazarius a Celsus (17. neděle v mezidobí) Texty: 2Kral 4,42-44 // Zl 145(144) // Ef 4,1-6 // Jan 6,1-15
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za Farníky.
bohoslužba
09:30 | Jedlová-horní | |
bohoslužba
11:00 | Majdalenka | | Poutní slavnost sv. Marie Magdalény.
středa
31. 7. 2024
Ignác / sv. Ignác z Loyoly (středa 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 15,10.16-21 // Zl 59 // Mt 13,44-46
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Angelinu a Boží pomoc a požehnání.

srpen

pátek
2. 8. 2024
Gustav / sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard (pátek 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 26,1-9 // Zl 69 // Mt 13,54-58
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Miloslava Dočekala, živou rodinu a oboje rodiče.
sobota
3. 8. 2024
Miluše / sv. Lydie (sobota 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 26,11-16.24 // Zl 69 // Mt 14,1-12
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za živé a + rodiny Moravcovy, Šimkovy, Svojanovských, Horníčkovy a Báčovských.
bohoslužba
19:00 | Trpín (N) | | Za + Josefa Leinwebera, žijící rodinu a duše v očistci.
neděle
4. 8. 2024
Dominik / sv. Jan Maria Vianney (18. neděle v mezidobí) Texty: Ex 16,2-4.12-15 // Zl 78(77) // Ef 4,17.20-24 // Jan 6,24-35
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
10:30 | Balda | P. Josef Matras a P. Tomáš Enderle | | Poutní slavnost Panny Marie Sněžné.
pondělí
5. 8. 2024
Kristián / Posvěcení římské baziliky Panny Marie (pondělí 18. týdne v mezidobí) Texty: Jer 28,1-17 // Zl 119 // Mt 14,13-21
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
pátek
9. 8. 2024
Roman / Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Texty: 1Petr 4,12-19 // Zl 31 // Lk 9,23-26
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za dar víry pro rodiny Moravcovy, Burešovy a za duše v očistci.
neděle
11. 8. 2024
Zuzana / sv. Klára (19. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 19,4-8 // Zl 34(33) // Ef 4,30-5,2 // Jan 6,41-51
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Annu a Bohuslava Müllerovy a celý rod,
čtvrtek
15. 8. 2024
Hana / Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie) Texty: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab // Zl 45(44) // 1Kor 15,20-27a // Lk 1,39-56
bohoslužba
17:30 | Trpín | |
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodiče Folkmanovy, Klodnerovy a celý rod.
pátek
16. 8. 2024
Jáchym / sv. Štěpán (pátek 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 16,1-15.60.63 // Iz 12 // Mt 19,3-12
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
sobota
17. 8. 2024
Petra / sv. Myron (sobota 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 18,1-10.13b.30-32 // Zl 51 // Mt 19,13-15
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za + Liliu a duše v očistci.
neděle
18. 8. 2024
Helena / sv. Helena (20. neděle v mezidobí) Texty: Pr 9,1-6 // Zl 34(33) // Ef 5,15-20 // Jan 6,51-58
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Za osadníky z Jedlové.
pátek
23. 8. 2024
Sandra / sv. Růžena z Limy (pátek 20. týdne v mezidobí) Texty: Ez 37,1-14 // Zl 107 // Mt 22,34-40
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Milana Fajmona.
neděle
25. 8. 2024
Radim / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové (21. neděle v mezidobí) Texty: Joz 24,1-2a.15-17.18b // Zl 34(33) // Ef 5,21-32 // Jan 6,60-69
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za Adolfa a Marii Tichých, Václava Marečka a rodiče Peterkovy.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Petra Navrátila, rodiče a rodinu Suchých.
pondělí
26. 8. 2024
Luděk / ct. Martin Středa (pondělí 21. týdne v mezidobí) Texty: 2Sol 1,1-5.11b-12 // Zl 96 // Mt 23,13-22
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | | Za Boženu Skotalovou a manžela.
středa
28. 8. 2024
Augustýn / sv. Augustin (středa 21. týdne v mezidobí) Texty: 2Sol 3,6-10.16-18 // Zl 128 // Mt 23,27-32
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Marii a Jaroslava Neudertovy a syna Jiřího.
pátek
30. 8. 2024
Vladěna / sv. Fiakr (pátek 21. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 1,17-25 // Zl 33 // Mt 25,1-13
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za + Petra Unčovského.
sobota
31. 8. 2024
Pavlína / sv. Rajmund (sobota 21. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 1,26-31 // Zl 33 // Mt 25,14-30
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za zemřelé přátele a známé a duše v očistci, na které nikdo nevzpomíná.
bohoslužba
18:00 | Nedvězí (N) | |

září

neděle
1. 9. 2024
Linda, Samuel / sv. Jiljí (22. neděle v mezidobí) Texty: Dt 4,1-2.6-8 // Zl 15(14) // Jak 1,17-18.21b-22.27 // Mk 7,1-8.14-15.21-23
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky. Dětská mše svatá.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Dětská mše svatá.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Za děti Renátovy.
pondělí
2. 9. 2024
Adéla / sv. Justus (pondělí 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 2,1-5 // Zl 119 // Lk 4,16-30
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Štěpařovu, živé i +.
středa
4. 9. 2024
Jindřiška / sv. Růžena z Viterba (středa 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 3,1-9 // Zl 33 // Lk 4,38-44
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za živou a + rodinu Dittrichovu a Fučíkovu.
pátek
6. 9. 2024
Boleslav / sv. Magnus (pátek 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,1-5 // Zl 37 // Lk 5,33-39
bohoslužba
08:19 | Bystré | | Za Vladimíra Boudu a celý rod.
bohoslužba
17:30 | Jedlová-horní | | Na poděkování za 20 let manželství.
sobota
7. 9. 2024
Regína / sv. Melichar Grodecký (sobota 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,6-15 // Zl 145 // Lk 6,1-5
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Boží pomoc a ochranu
bohoslužba
18:00 | Hartmanice (N) | |
neděle
8. 9. 2024
Mariana / Svátek Narození Panny Marie (23. neděle v mezidobí) Texty: Iz 35,4-7a // Zl 146(145) // Jak 2,1-5 // Mk 7,31-37
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za rodiče Krškovy, syna Karla, rodiče Štěpánkovy a syna Františka.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za rodinu Posledníkovu a duše v očistci.
pondělí
9. 9. 2024
Daniela / sv. Petr Klaver (pondělí 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 5,1-8 // Zl 5 // Lk 6,6-11
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | | Za Annu a Františka Plchoutovy a živou a + rodinu.
středa
11. 9. 2024
Denisa / sv. Emil (středa 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 7,25-31 // Zl 45 // Lk 6,20-26
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Jana Dittricha a rodiče.
pátek
13. 9. 2024
Lubor / sv. Jan Zlatoústý (pátek 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 9,16-19.22b-27 // Zl 84 // Lk 6,39-42
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodinu Petrásovu.
sobota
14. 9. 2024
Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže) Texty: Nm 21,4b-9 // Zl 78(77) // Flp 2,6-11 // Jan 3,13-17
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Václava Cupala, rodiče a Miloše Juránka.
bohoslužba
18:00 | Nedvězí (N) | |
neděle
15. 9. 2024
Jolana / Panna Maria Bolestná (24. neděle v mezidobí) Texty: Iz 50,5-9a // Zl 116(114) // Jak 2,14-18 // Mk 8,27-35
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za živou i + rodinu Dvořákovu, Šauerovu a duše v očistci.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Za rodinu Barošovu a Nollovu.
pondělí
16. 9. 2024
Ludmila / sv. Ludmila (pondělí 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 11,17-26.33 // Zl 40 // Lk 7,1-10
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
středa
18. 9. 2024
Kryštof / sv. Josef Kupertinský (středa 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 12,31-13,13 // Zl 33 // Lk 7,31-35
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za manžele Bobkovy, syna, živé i + rodiny a duše v očistci.
pátek
20. 9. 2024
Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (pátek 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 15,12-20 // Zl 17 // Lk 8,1-3
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za živou a + rodinu Dvořákovu a Fricovu.
sobota
21. 9. 2024
Matouš / Svátek sv. Matouše Texty: Ef 4,1-7.11-13 // Zl 19(18) // Mt 9,9-13
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za živou a + rodinu Divokých.
bohoslužba
18:00 | Hartmanice (N) | |
neděle
22. 9. 2024
Darina / sv. Mořic a druhové (25. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 2,12a.17-20 // Zl 54(53) // Jak 3,16-4,3 // Mk 9,30-37
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Bystré | | Za Václava a Růženu Tichých a živou rodinu.
pondělí
23. 9. 2024
Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny (pondělí 25. týdne v mezidobí) Texty: Pr 3,27-35 // Zl 15 // Lk 8,16-18
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
25. 9. 2024
Zlata / sv. Kleofáš (středa 25. týdne v mezidobí) Texty: Pr 30,5-9 // Zl 119 // Lk 9,1-6
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodiče Podhorných, Helenu Podhornou a duše v očistci.
pátek
27. 9. 2024
Jonáš / sv. Vincenc z Paula (pátek 25. týdne v mezidobí) Texty: Kaz 3,1-11 // Zl 144 // Lk 9,18-22
bohoslužba
19:59 | Bystré | | Za kamarády.
sobota
28. 9. 2024
Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za + Marii Krškovou.
pondělí
30. 9. 2024
Jeroným / sv. Jeroným (pondělí 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 1,6-22 // Zl 17 // Lk 9,46-50
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Jiřinu a Adolfa Peterkovy, živou rodinu a rodinu Škaroupkovu.

říjen

středa
2. 10. 2024
Olívie, Oliver / sv. andělé strážní Texty: Ex 23,20-23a // Zl 91 // Mt 18,1-5.10
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za dar víry pro děti s rodinami.
pátek
4. 10. 2024
František / sv. František z Assisi (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 38,1.12-21;40,3-5 // Zl 139 // Lk 10,13-16
bohoslužba
17:30 | Jedlová-horní | | Za rod Břenkových, živé i +.
bohoslužba
19:59 | Bystré | | Za Františka Hanuse, živou a + rodinu Hanusovu a rodiče Krčilovy.
sobota
5. 10. 2024
Eliška / sv. Palmác (sobota 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 42,1-3.5-6.12-16 // Zl 119 // Lk 10,17-24
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Macků a Žilovu.
neděle
6. 10. 2024
Hanuš / sv. Bruno (27. neděle v mezidobí) Texty: Gn 2,18-24 // Zl 128(127) // Zid 2,9-11 // Mk 10,2-16
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky. Dětská mše svatá.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Václava, Marii a Františka Šotolovy a celý rod.
pondělí
7. 10. 2024
Justýna / Panna Maria Růžencová (pondělí 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 1,6-12 // Zl 111 // Lk 10,25-37
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Na úmysl dárce.
středa
9. 10. 2024
Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard (středa 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 2,1-2.7-14 // Zl 117 // Lk 11,1-4
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodinu Lefflerovu, Dvořákovu, Bernovských a Vítkovu.
pátek
11. 10. 2024
Andrej / sv. German (pátek 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,7-14 // Zl 111 // Lk 11,15-26
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za manžele Svobodovy, Jílkovy, rodiče a rodiny jejich dětí.
sobota
12. 10. 2024
Marcel / sv. Radim (sobota 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,22-29 // Zl 105 // Lk 11,27-28
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Moravcovu, Šimkovu, Mrázkovu a duše v očistci.
neděle
13. 10. 2024
Renáta / sv. Eduard (28. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 7,7-11 // Zl 90(89) // Zid 4,12-13 // Mk 10,17-30
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za + rodiče Břenkovy, živé rodiny, jejich děti, za Boženku a dvě Marie.
pondělí
14. 10. 2024
Agáta / sv. Kalist I. (pondělí 28. týdne v mezidobí) Texty: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 // Zl 113 // Lk 11,29-32
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
16. 10. 2024
Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque (středa 28. týdne v mezidobí) Texty: Gal 5,18-25 // Zl 1 // Lk 11,42-46
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
čtvrtek
17. 10. 2024
Hedvika / sv. Ignác Antiochijský (čtvrtek 28. týdne v mezidobí) Texty: Ef 1,1-10 // Zl 98 // Lk 11,47-54
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodinu Dvořákovu, Metelovu, Burešovu, Kovářovu, Macků, celý rod a duše v očistci.
pátek
18. 10. 2024
Lukáš / Svátek sv. Lukáše Texty: 2Tim 4,9-17b // Zl 145(144) // Lk 10,1-9
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodinu Davídkovu, děti s rodinami, příbuzné, živé i + a dar víry.
sobota
19. 10. 2024
Michaela / sv. Izák Jogues a druhové (sobota 28. týdne v mezidobí) Texty: Ef 1,15-23 // Zl 8 // Lk 12,8-12
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Štaffovu a Luňáčkovu, živé i +.
bohoslužba
18:00 | Hartmanice (N) | | Na dobrý úmysl.
neděle
20. 10. 2024
Vendelín / sv. Irena (29. neděle v mezidobí) Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za Veroniku Petrákovou a Lidušku Andrlíkovou.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Annu a Bohuslava Müllerovy a celý rod.
pondělí
21. 10. 2024
Brigita / sv. Hilarion (pondělí 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 2,1-10 // Zl 100 // Lk 12,13-21
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za rodinu Pruškovu, živé i +.
středa
23. 10. 2024
Teodor / sv. Jan Kapistránský (středa 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 3,2-12 // Iz 12 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Karla a Květu Zámečníkovy, rodiče, sourozence a syny Karla a Jana.
čtvrtek
24. 10. 2024
Nina / sv. Antonín Maria Klaret (čtvrtek 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 3,14-21 // Zl 33 // Lk 12,49-53
bohoslužba
18:00 | Trpín | | Za Lidušku, Verunku, Jiřího a duše v očistci.
pátek
25. 10. 2024
Beáta / sv. Kryšpín (pátek 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,1-6 // Zl 24 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Marii Dittrichovou, manžela a syna.
sobota
26. 10. 2024
Erik / sv. Rustik (sobota 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,7-16 // Zl 122 // Lk 13,1-9
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Otu Svozila.
úterý
29. 10. 2024
Silvie / sv. Narcis (úterý 30. týdne v mezidobí) Texty: Ef 5,21-33 // Zl 128 // Lk 13,18-21
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
30. 10. 2024
Tadeáš / sv. Marcel (středa 30. týdne v mezidobí) Texty: Ef 6,1-9 // Zl 145 // Lk 13,22-30
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | a Jaroslavu Žvátorovou.

listopad

pátek
1. 11. 2024
Felix / Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
16:30 | Jedlová-horní | |
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Marii a Jiřího Zámečníkovy, rodiče a sourozence.
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodinu Němcovu a Vrátných.
sobota
2. 11. 2024
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
15:30 | Jedlová-dolní | |
bohoslužba
18:00 | Bystré-hřbitov | | Za všechny zemřelé.
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Na úmysl papeže. Pobožnost a kropení hrobů.
neděle
3. 11. 2024
Hubert / sv. Martin de Porres (31. neděle v mezidobí) Texty: Dt 6,2-6 // Zl 18(17) // Zid 7,23-28 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:30 | Hartmanice | | Slavnost posvěcení chrámu. Za osadníky z Hartmanic.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za rodinu Stříteských, živé i + a Vladimíra Stejskala.
pondělí
4. 11. 2024
Karel / sv. Karel Boromejský (pondělí 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,1-4 // Zl 131 // Lk 14,12-14
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | |
úterý
5. 11. 2024
Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta (úterý 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,5-11 // Zl 22 // Lk 14,15-24
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Tomáše Vodičku a duše v očistci.
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodinu Andrlíkovu, Královu, Forschsámovu a duše v očistci.
středa
6. 11. 2024
Liběna / sv. Leonard (Linhart) (středa 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,12-18 // Zl 27 // Lk 14,25-33
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za dar víry pro vnoučata.
bohoslužba
19:00 | Trpín | |
čtvrtek
7. 11. 2024
Saskie / sv. Wilibrord (čtvrtek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,3-8a // Zl 105 // Lk 15,1-10
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za rodiny Hanusovu, Hnátovu a Trávníčkovu.
pátek
8. 11. 2024
Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (pátek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,17-4,1 // Zl 122 // Lk 16,1-8
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Milana Fajmona.
sobota
9. 11. 2024
Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky Texty: Ez 47,1-2.8-9.12 // Zl 46(45) // 1Kor 3,9c-11.16-17 // Jan 2,13-22
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za rodiče Moravcovy a bratry.
neděle
10. 11. 2024
Evžen / sv. Lev Veliký (32. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 17,10-16 // Zl 146(145) // Zid 9,24-28 // Mk 12,38-44
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky. Dětská mše svatá.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Dětská mše svatá.
pondělí
11. 11. 2024
Martin / sv. Martin (pondělí 32. týdne v mezidobí) Texty: Tit 1,1-9 // Zl 24 // Lk 17,1-6
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
13. 11. 2024
Tibor / Svátek sv. Anežky České Texty: Kol 3,12-17 // Zl 103 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za rodiče Mrázkovy, + děti a duše v očistci.
čtvrtek
14. 11. 2024
Sáva / sv. Mikuláš Tavelič (čtvrtek 32. týdne v mezidobí) Texty: Flm 7-20 // Zl 146 // Lk 17,20-25
bohoslužba
18:00 | Trpín | | Za + rodiče Čípkovy, živé i + členy rodiny a duše v očistci.
sobota
16. 11. 2024
Otmar / sv. Markéta Skotská (sobota 32. týdne v mezidobí) Texty: 3Jan 5-8 // Zl 112 // Lk 18,1-8
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
bohoslužba
16:30 | Hartmanice (N) | | Za rodiče Motyčkovy, Jiřího Stratílka a duše v očistci.
neděle
17. 11. 2024
Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (33. neděle v mezidobí) Texty: Dan 12,1-3 // Zl 16(15) // Zid 10,11-14.18 // Mk 13,24-32
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za rodinu Švancarovu, Knapovu a  Nyklovu.
pondělí
18. 11. 2024
Romana / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla (pondělí 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 1,1-4;2,1-5a // Zl 1 // Lk 18,35-43
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | |
středa
20. 11. 2024
Nikola / sv. Felix z Valois (středa 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 4,1-11 // Zl 150 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Zdeňka Dvořáka.
pátek
22. 11. 2024
Cecílie / sv. Cecílie (pátek 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 10,8-11 // Zl 119 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za rodinu Neudertovu, Dittrichovu, Elčknerovu a Královu.
sobota
23. 11. 2024
Klement / sv. Klement I. (sobota 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 11,4-12 // Zl 144 // Lk 20,27-40
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Jiřinu Leinweberovou, manžela, rodiče a sourozence.
neděle
24. 11. 2024
Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (Slavnost Ježíše Krista Krále) Texty: Dan 7,13-14 // Zl 93(92) // Zj 1,5-8 // Jan 18,33b-37
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za Václava Leinwebera, manželku, rodiče a sourozence.

prosinec

pondělí
2. 12. 2024
Blanka / sv. Bibiána (pondělí 1. adventního týdne) Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Hedviku Vodičkovou, manžela, rodiče a sourozence.
pátek
6. 12. 2024
Mikuláš / sv. Mikuláš (pátek 1. adventního týdne) Texty: Iz 29,17-24 // Zl 27 // Mt 9,27-31
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Marii Müllerovou, manžela, rodiče a duše v očistci.
sobota
7. 12. 2024
Benjamín / sv. Ambrož (sobota 1. adventního týdne) Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Miloslava Dočekala, živou rodinu a oboje rodiče.
neděle
8. 12. 2024
Květoslava / 2.neděle adventní (2. neděle adventní) Texty: Bar 5,1-9 // Zl 126(125) // Flp l,4-6.8-11 // Lk 3,1-6
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | |
pondělí
9. 12. 2024
Vratislav / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
11. 12. 2024
Dana / sv. Damas I. (Hostivít) (středa 2. adventního týdne) Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Ludvíka Mrázka, rodiče Mrázkovy, Moravcovy a duše v očistci.
sobota
14. 12. 2024
Lýdie / sv. Jan od Kříže (sobota 2. adventního týdne) Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
16:30 | Hartmanice (N) | | Za Helenu Břenkovou a na dobrý úmysl.
neděle
15. 12. 2024
Radana / sv. Valerián (3. neděle adventní) Texty: Sof 3,14-18a // Iz 12 // Flp 4,4-7 // Lk 3,10-18
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky. Dětská mše svatá.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Dětská mše svatá.
pondělí
16. 12. 2024
Albína / sv. Adelhaida (Adéla) (pondělí 3. adventního týdne) Texty: Nm 24,2-7.15-17a // Zl 25 // Mt 21,23-27
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
středa
18. 12. 2024
Miloslav / sv. Rufus a Zosim Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za + Vladimíra a duše v očistci.
pátek
20. 12. 2024
Dagmar / sv. Dominik Siloský Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za rodinu Mládkovu, Divokých a celý rod.
neděle
22. 12. 2024
Šimon / sv. Servul (4. neděle adventní) Texty: Mich 5,1-4a // Zl 80(79) // Zd 10,5-10 // Lk 1,39-45
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | |
úterý
24. 12. 2024
Adam a Eva / Štědrý den Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 // Zl 89 // Lk 1,67-79
bohoslužba
16:00 | Trpín | |
bohoslužba
21:00 | Jedlová-horní | | Za ženy v požehnaném stavu.
bohoslužba
23:00 | Bystré | |
čtvrtek
26. 12. 2024
Štěpán / sv. Štěpán (Svátek sv. Štěpána) Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za zpěváky, varhaníky a muzikanty.
bohoslužba
09:30 | Nedvězí | |
bohoslužba
11:00 | Hartmanice | |
pátek
27. 12. 2024
Žaneta / sv. Jan Evangelista (Svátek sv. Jana Evangelisty) Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Ludmilu Hanykovou a celý rod.
neděle
29. 12. 2024
Judita / sv. Tomáš Becket (Svátek Svaté rodiny) Texty: Sir 3,3-7.14-17a // Zl 128(127) // Kol 3,12-21 // Lk 2,41-52
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | |
úterý
31. 12. 2024
Silvestr / sv. Silvestr Texty: 1Jan 2,18-21 // Zl 96 // Jan 1,1-18
bohoslužba
16:00 | Bystré | |