MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

pořad bohoslužeb 26. týdne - 23.-30. 6.

neděle
23. 6.
Zdeňka / sv. Josef Cafasso (12. neděle v mezidobí) Texty: Job 38,1.8-11 // Zl 107(106) // 2Kor 5,14-17 // Mk 4,35-41
08:00 | Bystré | | Za farníky.
09:40 | Trpín | | Za živou a + rodinu Filipovu a Juklovu a duše v očistci.
11:00 | Jedlová-dolní | | Za děti k 1. svatému přijímání.
pondělí
24. 6.
Jan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Texty: Iz 49,1-6 // Zl 139 // Sk 13,22-26 // Lk 1,57-66.80
08:00 | Bystré | | Za dar víry, Boží pomoc a ochranu a duše v očistci. (mělo být 20. 5.)
středa
26. 6.
Adriana / sv. Jan a Pavel (středa 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 22,8-13;23,1-3 // Zl 119 // Mt 7,15-20
19:00 | Bystré | | Za Luboše Neuderta, rodiče a sourozence.
čtvrtek
27. 6.
Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský (čtvrtek 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 24,8-17 // Zl 79 // Mt 7,21-29
19:00 | Trpín | | Na úmysl dáce a za duše v očistci.
pátek
28. 6.
Lubomír / sv. Irenej (Lubomír) (pátek 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 25,1-12 // Zl 137 // Mt 8,1-4
17:00 | Bystré | | Dětská mše sv. na zakončení školního roku. Na poděkování za děti a za celý školní rok.
sobota
29. 6.
Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla Texty: Sk 12,1-11 // Zl 34(33) // 2Tim 4,6-8.17-18 // Mt 16,13-19
09:00 | Bystré | | Za Miloslava Sejkoru, oboje rodiče a živou rodinu. Křest dospělého.
18:00 | Hartmanice (N) | | Za + Marii Filipovou.
neděle
30. 6.
Šárka / sv. prvomučedníci římští (13. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 1,13-15;2,23-24 // Zl 30(29) // 2Kor 8,7.9.13-15 // Mk 5,21-43
08:00 | Bystré | | Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Za osadníky z Bystrého.
09:40 | Trpín | | Za živou a + rodinu Svojanovských, Bednářovu, Bačovských a duše v očistci.
11:00 | Jedlová-horní | | Za Eduarda Poula, rodiče a rodinu Bobkovu.

Oratoř seniorů (seniorklub) je v pondělí 24. 6. od 9.00 na faře. Srdečně zveme všechny seniory.

Sbírka na Charitu je v neděli 23. 6. Pán Bůh zaplať za každ váš dar!

Sbírka na opravu fasády kostela v Bystrém a na restaurování hl. oltáře v Trpíne bude v neděli 30.6.

Prosíme o napečení buchet pro Zakončení školního roku v pátek 28. 6. Děkujeme!