MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

pořad bohoslužeb 09. týdne - 25.2.-3. 3.

neděle
25. 2.
Liliana / sv. Valburga (2. neděle postní) Texty: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 // Zl 116(115) // Rim 8,31b-34 // Mk 9,2-10
08:00 | Bystré | | Za farníky.
09:40 | Trpín | | Na úmysl dárce.
11:00 | Jedlová-horní | | Za rodiče Břenkovy a duše v očistci.
pondělí
26. 2.
Dorota / sv. Alexandr (pondělí 2. postního týdne) Texty: Dan 9,4b-10 // Zl 79 // Lk 6,36-38
08:30 | Bystré-DpS | | Za + Bělu Valentovou.
středa
28. 2.
Lumír / sv. Roman (středa 2. postního týdne) Texty: Jer 18,18-20 // Zl 31 // Mt 20,17-28
18:00 | Bystré-fara | | Za + Jiřího Freislebena z Benátek nad Jizerou a manželku.
čtvrtek
29. 2.
Horymír / sv. Kasián (čtvrtek 2. postního týdne) Texty: Jer 17,5-10 // Zl 1 // Lk 16,19-31
18:00 | Trpín | | Za Josefa a Hedviku Vodičkovy a živou rodinu.
pátek
1. 3.
Bedřich / sv. Suitbert (pátek 2. postního týdne) Texty: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 // Zl 105 // Mt 21,33-43.45-46
16:30 | Jedlová-horní | |
18:00 | Bystré | | Za rodiče Skalníkovy a Evu. Mše sv. vyjímečně v kostele při příležitosti vikariátního setkání mládeže.
sobota
2. 3.
Anežka / sv. Simplicius (sobota 2. postního týdne) Texty: Mich 7,14-15.18-20 // Zl 103 // Lk 15,1-3.11-32
07:00 | Bystré-fara | | Za Ludvíka Mrázka, rodiče, sourozence a duše v očistci. Modlitba růžence, rozjímání, mše sv.
16:30 | Nedvězí (N) | | Za živou a + rodinu Hanusovu, Müllerovu, Miladu Müllerovou a duše v očistci.
neděle
3. 3.
Kamil / sv. Kunhuta (3. neděle postní) Texty: Ex 20,1-17 // Zl 19(18) // 1Kor 1,22-25 // Jan 2,13-25
08:00 | Bystré | | Za farníky.
09:40 | Trpín | | Za rodinu Andrlíkovu.
11:00 | Jedlová-dolní | | Za rodinu Štaudovu, Břenkovu, Coufalu a Wegschmiedovu.

další události v tomto týdnu

neděle
25. 2.
Pobožnosti
neděle
3. 3.

Příležitost ke svátosti smíření je v Bystrém přede mší, v Jedlové a Trpíně po mši sv. Rozpis přdvelikonočního zpovídání je na vývěskách.

Vikariátní setkání mládeže v Bystrém se koná v pátek 1. 3. Zahájení je při mši sv. v kostele v 18.00 hod. Další program je na faře. Podrobnosti na plakátu. Srdečně zveme všechnu mládež z Bystrého a okolí! Děkujeme za dary na občerstvení.

Pokladničky Postní almužny jsou k rozebrání na faře i vzadu v kostele. Doma do nich sbíráme nadbytečné drobné mince, které ušetříme. Výtěžek věnujeme za celou farnost na zaplacení školy v Indii pro "naše děti" - Manoj Kumar, Joe Felix a Ashel Doddamani.

Tuto neděli 25. 2. je v Bystrém sbírka na fasádu kostela a v Trpíně na hlavní oltář. Pán Bh zaplať za každý dar!. Příští neděli 3. 3. bude sbírka na Svatopetrský haléř.