MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

pořad bohoslužeb 38. týdne - 17.-24. 9.

neděle
17. 9.
Naděžda / sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin (24. neděle v mezidobí) Texty: Sir 27,33-28,9 // Zl 103(102) // Rim 14,7-9 // Mt 18,21-35
08:00 | Bystré | | Za farníky.
09:40 | Trpín | | Za Helenu Bočkovou a Andělu Šiborovou.
11:00 | Jedlová-dolní | | Na poděkování za Boží pomoc a ochranu.
pondělí
18. 9.
Kryštof / sv. Josef Kupertinský (pondělí 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Tim 2,1-8 // Zl 28 // Lk 7,1-10
19:00 | Bystré | | Za manžele Svobodovy, Jílkovy, rodiče a rodiny jejich dětí.
středa
20. 9.
Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (středa 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Tim 3,14-16 // Zl 111 // Lk 7,31-35
19:00 | Bystré | | Za rodinu Leflerovu,, Dvořákovu, Bernovských a Vítkovu.
čtvrtek
21. 9.
Matouš / Svátek sv. Matouše Texty: Ef 4,1-7.11-13 // Zl 19(18) // Mt 9,9-13
19:00 | Trpín | | Na úmysl dárce a za duše v očistci.
pátek
22. 9.
Darina / sv. Mořic a druhové (pátek 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Tim 6,2c-12 // Zl 49 // Lk 8,1-3
19:00 | Bystré | | Za živou i + rodinu Divokých.
sobota
23. 9.
Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny (sobota 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Tim 6,13-16 // Zl 100 // Lk 8,4-15
07:00 | Bystré | | Za Jiřího Neuderta, Marii Dvořákovou, za Boží ochranu a pomoc.
18:00 | Hartmanice (N) | | Za rodinu Jančevovu, Štěrbovu a Báčovu.
neděle
24. 9.
Jaromír / sv. Gerard (Jaromír) (25. neděle v mezidobí) Texty: Iz 55,6-9 // Zl 145(144) // Flp 1,20c-24.27a // Mt 20,1-16a
08:00 | Bystré | | Za farníky.
09:40 | Trpín | | Za živou i + rodinu Dvořákovu a Šauerovu a duše v očistci.
11:00 | Jedlová-horní | | Za Eduarda Poula, rodiče a rodinu Bobkovu.

Příležitost ke svátosti smíření je v Bystrém přede mší, v Jedlové a Trpíně po mši sv.

Výuka náboženství začíná teď od pondělí 18. 9. Rozvrh je následující:  1.roč. Út 11:45 – 12:30 (ve škole),  2. roč. Po 11:45 – 12:30 (ve škole),  3. roč. St 12:45– 13:30 (na faře),  4. roč. Čt 12:30 – 13:15 (ve škole),  5. roč. Pá 11:45 – 12:30 (na faře),  6. roč. Čt 13:40 – 14:25 (na faře),  7. roč. St 13:40 – 14:25 (na faře),  8. + 9. roč. Po 13:40- 14:25  (na faře),  Jedlová - 1.-5. roč. Pá 13:00 - 13:45 (ZŠ Jedlová).

Setkání manželů bude v pátek 22. 9. od 20.00 hod. na faře. Srdečně zveme všechny mladší manžele.