MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

Ministranti

Ministrantské schůzky se konají v období školního roku na faře či v koslele. Vede je pan farář.

Kromě toho ještě probíhá příprava asistence na vánoční a velikonoční svátky i jiné slavnostní bohoslužby.

Ministranti se zapojují do různých ministrantských setkání a soutěží, mj. se účastnili ministrantské olympiády v Telnici (obrázek) a Litomyšli.

Od roku 2018 se pro ministranty koná o prázdninách výlet na kolech.

 


 

 

dnes
pondělí 26. únor 2024
Dorota / sv. Alexandr (pondělí 2. postního týdne)
Texty: Dan 9,4b-10 // Zl 79 // Lk 6,36-38
Bohoslužba 8:30 Bystré-DpS
zítra
úterý 27. únor 2024
Alexandr / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie (úterý 2. postního týdne)
Texty: Iz 1,10.16-20 // Zl 50 // Mt 23,1-12
pozítří
středa 28. únor 2024
Lumír / sv. Roman (středa 2. postního týdne)
Texty: Jer 18,18-20 // Zl 31 // Mt 20,17-28
Bohoslužba 18:00 Bystré-fara
zobrazit další