MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

duben

čtvrtek
18. 4. 2024
Valerie / sv. Krescenc (Rostislav) (čtvrtek 3. velikonočního týdne) Texty: Sk 8,26-40 // Zl 66 // Jan 6,44-51
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za živou a + rodinu Svojanovských, Bednářovu, Bačovských a duše v očistci.
pátek
19. 4. 2024
Rostislav / sv. Ema (pátek 3. velikonočního týdne) Texty: Sk 9,1-20 // Zl 117 // Jan 6,52-59
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Jana Dittricha rodiče.
sobota
20. 4. 2024
Marcela / sv. Hugo (sobota 3. velikonočního týdne) Texty: Sk 9,31-42 // Zl 116 // Jan 6,60-69
bohoslužba
08:00 | Bystré-fara | | Mše sv. na zahájení Duchovní obnovy s Mons. Janem Pasekou. Za + rodiče Moravcovy, syny a duše v očistci.
bohoslužba
18:00 | Hartmanice (N) | | Za rodinu Hejtmánkovu a Leflerovu.
neděle
21. 4. 2024
Alexandra / sv. Anselm (4. neděle velikonoční) Texty: Sk 4,8-12 // Zl 118(117) // 1Jan 3,1-2 // Jan 10,11-18
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za rodinu Dvořákovu, Metelovu, Škrancovu a Burešovu, celý rod a duše v očistci.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za rodinu Hnátovu a Leinweberovu.
pondělí
22. 4. 2024
Evženie / sv. Leonid (pondělí 4. velikonočního týdne) Texty: Sk 11,1-18 // Zl 42 // Jan 10,1-10
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Krčilovu, Plchoutovu, Fojtovu a Hanusovu.
středa
24. 4. 2024
Jiří / sv. Jiří (středa 4. velikonočního týdne) Texty: Sk 12,24-13,5a // Zl 67 // Jan 12,44-50
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za manžele Luňáčkovy, rodiče a sourozence. Po mši sv. bude prosebné procesí do polí. Letos půjdeme ke křížku na sulkovské cestě nad bytovkami.
čtvrtek
25. 4. 2024
Marek / Svátek sv. Marka Texty: 1 Pt 5,5b-14 // Zl 89 // Mk 16,15-20
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodinu Andrlíkovu a Jedličkovu.
pátek
26. 4. 2024
Oto / sv. Richarius (pátek 4. velikonočního týdne) Texty: Sk 13,26-33 // Zl 2 // Jan 14,1-6
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za živou a + rodinu Fučíkovu a Dittrichovu.
sobota
27. 4. 2024
Jaroslav / sv. Zita (sobota 4. velikonočního týdne) Texty: Sk 13,44-52 // Zl 98 // Jan 14,7-14
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Anežku a Josefa Radiměřských a příbuzné.
bohoslužba
18:00 | Nedvězí (N) | | Za Bořivoje Bednáře a rodiče z obojí strany.
neděle
28. 4. 2024
Vlastislav / sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion (5. neděle velikonoční) Texty: Sk 9,26-31 // Zl 22(21) // 1Jan 3,18-24 // Jan 15,1-8
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za Františka a Marii Graciasovy a Marii Maříkovou.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Na dobrý úmysl.
pondělí
29. 4. 2024
Robert / Svátek sv. Kateřiny Sienské Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 103 // Mt 11,25-30
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | | Za Václava Leinwebera, manželku, rodiče a sourozence.

květen

středa
1. 5. 2024
Svátek práce / Dělník sv. Josef Texty: Gn 1,26-2,3 // Zl 90(89) // Mt 13,54-58
bohoslužba
19:00 | Bystré | | První májová pobožnost a mše sv. Za Ladislava Jeniše a celý rod.
čtvrtek
2. 5. 2024
Zikmund / sv. Atanáš (čtvrtek 5. velikonočního týdne) Texty: Sk 15,7-21 // Zl 96 // Jan 15,9-11
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Májová pobožnost a mše sv. Na úmysl dárce a za duše v očistci.
pátek
3. 5. 2024
Alexej / Svátek sv. Filipa a Jakuba Texty: 1Kor 15,1-8 // Zl 19(18) // Jan 14,6-14
bohoslužba
17:30 | Jedlová-horní | | Májová pobožnost a mše sv. Za Františka Bidmona a Annu Dvořákovou a celý rod.
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Májová pobožnost a mše sv. Za rodinu Královu, Hejzlarovu, příbuzné, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu.
sobota
4. 5. 2024
Květoslav / sv. Florián (sobota 5. velikonočního týdne) Texty: Sk 16,1-10 // Zl 100 // Jan 15,18-21
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Modlitba růžence s rozjímáním a mše sv. Za živé a + rodiny Moravcovy, Svojanovských, Šimkovy a duše v očistci.
bohoslužba
18:00 | Hartmanice (N) | | Májová pobožnost a mše sv. Za Jana Drašara, vnučku Marušku a rodiče Drašarovy a Štěpánkovy.
neděle
5. 5. 2024
Klaudie / sv. Gothard (6. neděle velikonoční) Texty: Sk 10,25-26.34-35.44-48 // Zl 98(97) // 1Jan 4,7-10 // Jan 15,9-17
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za rodinu Hanykovu, Benešovu a duše v očistci.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za rodinu Trnkovu.
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Májová pobožnost a svátostné požehnání.
pondělí
6. 5. 2024
Radoslav / sv. Jan Sarkander (pondělí 6. velikonočního týdne) Texty: Sk 16,11-15 // Zl 149 // Jan 15,26-16,4a
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Anatolije a jeho rodinu.
středa
8. 5. 2024
Státní svátek / Panna Maria, Prostřednice všech milostí (středa 6. velikonočního týdne) Texty: Sk 17,15.22-18,1 // Zl 148 // Jan 16,12-15
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Májová pobožnost a mše sv. Za Jana Dittricha, manželku a syna.
čtvrtek
9. 5. 2024
Ctibor / sv. Hermus (Nanebevstoupení Páně) Texty: Sk 1,1-11 // Zl 47(48) // Ef 1,17-23 // Mk 16,15-20
bohoslužba
17:30 | Trpín | | Májová pobožnost a mše sv. Za rodinu Vrátných a Němcovu.
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodinu Blažkovu a Navrátilovu.
pátek
10. 5. 2024
Blažena / sv. Izidor (pátek 6. velikonočního týdne) Texty: Sk 18,9-18 // Zl 47 // Jan 16,20-23a
bohoslužba
17:30 | Jedlová-horní | | Májová pobožnost a mše sv. Na poděkování.
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Májová pobožnost a mše sv. Za + Jana a Marii Jílkovy.
sobota
11. 5. 2024
Svatava / sv. Ignác z Láconi (sobota 6. velikonočního týdne) Texty: Sk 18,23-28 // Zl 47 // Jan 16,23b-28
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Vladimíra Boudu, příbuzné a celý rod.
bohoslužba
18:00 | Nedvězí (N) | | Májová pobožnost a mše sv. Za Františka, Anežku a rodiče Hanusovy.
bohoslužba
19:00 | Trpín (N) | | Za Marii a Václava Tůmovy a celý rod.
neděle
12. 5. 2024
Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus (7. neděle velikonoční) Texty: Sk 1,15-17.20-26 // Zl 103(102) // 1Jan 4,11-16 // Jan 17,11b-19
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky. Dětská mše svatá.
bohoslužba
09:30 | Hartmanice | | Poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Na poděkování za Boží ochranu.
bohoslužba
19:00 | Hartmanice | | Májová pobožnost a svátostné požehnání.
pondělí
13. 5. 2024
Servác / sv. Ondřej Hubert Fournet (pondělí 7. velikonočního týdne) Texty: Sk 19,1-8 // Zl 68 // Jan 16,29-33
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | | Za obrácení hříšníků.
středa
15. 5. 2024
Žofie / sv. Žofie (středa 7. velikonočního týdne) Texty: Sk 20,28-38 // Zl 68 // Jan 17,11b-19
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Májová pobožnost a mše sv. Za živou a + rodinu Greňovu, Regentovu, Kubíkovu a Bayerovu.
čtvrtek
16. 5. 2024
Přemysl / Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech Texty: Rim 8,31b-39 // Zl 69(68) // Mt 10,17-22
bohoslužba
17:30 | Trpín | | Májová pobožnost a mše sv. Za živou a + rodinu Balcarovu a Žižkovu a duše v očistci.
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém. Po mši svaté katecheze na faře.
pátek
17. 5. 2024
Aneta / sv. Paschal Baylon (pátek 7. velikonočního týdne) Texty: Sk 25,13b-21 // Zl 103 // Jan 21,15-19
bohoslužba
17:30 | Jedlová-horní | | Májová pobožnost a mše sv. Za Annu a Bohuslava Müllerovy a celý rod.
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Májová pobožnost a mše sv. Za rodinu Elčknerovu, Královu a Bednářovu.
sobota
18. 5. 2024
Nataša / sv. Jan I. (sobota 7. velikonočního týdne) Texty: Sk 28,16-20.30-31 // Zl 11 // Jan 21,20-25
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Na dobrý úmysl.
bohoslužba
20:00 | Trpín | | Svatodušní vigilie. Mše sv. Za farníky. Potom individuální přímluvná modlitba.
neděle
19. 5. 2024
Ivo / sv. Petr Celestýn (Slavnost Seslání Ducha Svatého) Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
bohoslužba
08:00 | Jedlová-horní | | Za rodinu Petrásovu a duše v očistci.
bohoslužba
10:00 | Bystré | | Udílení svátosti biřmování Mons. Josefem Kajnekem. Za biřmovance.
pondělí
20. 5. 2024
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pondělí 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 3,13-18 // Zl 19 // Mk 9,14-29
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za dar víry, Boží pomoc a ochranu a duše v očistci.
středa
22. 5. 2024
Emil / sv. Julie (středa 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 4,13-17 // Zl 49 // Mk 9,38-40
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za živou a + rodinu Dvořákovu a Fricovu.
čtvrtek
23. 5. 2024
Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi (čtvrtek 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 5,1-6 // Zl 49 // Mk 9,41-50
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodinu Graciasovu a Geryšerovu.
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za manžele Bobkovy, Davídkovy, oboje rodiče, živé i + rodiny a duše v očistci.
pátek
24. 5. 2024
Jana / sv. Vincent Lerinský (pátek 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 5,9-12 // Zl 103 // Mk 10,1-12
bohoslužba
17:30 | Jedlová-horní | | Na úmysl. dárce.
sobota
25. 5. 2024
Viola / sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi (sobota 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 5,13-20 // Zl 141 // Mk 10,13-16
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Marii Hamříkovou, manžela a rodinu Burešovu.
bohoslužba
19:00 | Trpín (N) | | Za Marii a Adolfa Tichých, P. Václava Marečka a rodiče Peterkovy.
neděle
26. 5. 2024
Filip / sv. Filip Neri (Slavnost Nejsvětější Trojice) Texty: Dt 4,32-34.39-40 // Zl 33(32) // Rim 8,14-17 // Mt 28,16-20
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za děti k 1. svatému přijímání.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Za farníky.
pondělí
27. 5. 2024
Valdemar / sv. Augustin z Canterbury (pondělí 8. týdne v mezidobí) Texty: 1Pt 1,3-9 // Zl 111 // Mk 10,17-27
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | | Za rodinu Kuklovu a Šestákovu.
středa
29. 5. 2024
Maxmilián / sv. Maximin (středa 8. týdne v mezidobí) Texty: 1Pt 1,18-25 // Zl 147 // Mk 10,32-45
bohoslužba
16:00 | Trpín - Boží poklona | | Výroční mše sv.
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Jiřího Müllera, manželku a duše v očistci.
čtvrtek
30. 5. 2024
Ferdinand / sv. Zdislava (Těla a krve Páně) Texty: Ex 24,3-8 // Zl 116(115) // Zid 9,11-15 // Mk 14,12-16.22-26
bohoslužba
18:00 | Trpín | | Za. Průvod Božího Těla.
pátek
31. 5. 2024
Kamila / Svátek Navštívení Panny Marie Texty: Sof 3,14-18 // Iz 12 // Lk 1,39-56
bohoslužba
17:30 | Jedlová-horní | |
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Čeňka Divokého, Marii Jílkovou, Jana a Boženu Fajmonovy.

červen

sobota
1. 6. 2024
Laura / sv. Justin (sobota 8. týdne v mezidobí) Texty: Jud 17.20b-25 // Zl 63 // Mk 11,27-33
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodiče Štěpařovy a živou rodinu.
bohoslužba
19:00 | Trpín (N) | | Za Luboše a Marii Janečkovy a Břetislava Kříže.
neděle
2. 6. 2024
Jarmil / sv. Marcelin a Petr (9. neděle v mezidobí) Texty: Dt 5,12-15 // Zl 81(80) // 2Kor 4,6-11 // Mk 2,23-3,6
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky. Průvod Božího těla.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za + Josefa Josefa Smolka a celý rod. Průvod Božího Těla.
pondělí
3. 6. 2024
Tamara / sv. Karel Lwanga a druhové (pondělí 9. týdne v mezidobí) Texty: 2Pt 1,2-7 // Zl 91 // Mk 12,1-12
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Břetislava Zámečníka a rodiče.
středa
5. 6. 2024
Dobroslav / sv. Bonifác (středa 9. týdne v mezidobí) Texty: 2Tim 1,1-3.6-12 // Zl 123 // Mk 12,18-27
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Karla Zámečníka, Boží pomoc a ochranu pro děti
čtvrtek
6. 6. 2024
Norbert / sv. Norbert (čtvrtek 9. týdne v mezidobí) Texty: 2Tim 2,8-15 // Zl 25 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodiče Kincovy a Hájkovy.
pátek
7. 6. 2024
Iveta/Slavoj / sv. Robert (Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova) Texty: Oz 11,1.3-4.8c-9 // Iz 12,2-3.4bcd.5-6 // Ef 3,8-12.14-19 // Jan 19,31-37
bohoslužba
17:30 | Jedlová-horní | |
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za živou rodinu Podhorných, děti a jejich rodiny.
sobota
8. 6. 2024
Medard / sv. Medard (Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie) Texty: Iz 61,9-11 // 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd // Ef 3,8-12.14-19 // Lk 2,41-51
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Bobkovu, Neumeisterovu a Čípovu.
bohoslužba
18:00 | Nedvězí (N) | |
neděle
9. 6. 2024
Stanislava / sv. Efrém Syrský (10. neděle v mezidobí) Texty: Gn 3,9-15 // Zl 130(129) // 2Kor 4,13-5,1 // Mk 3,20-35
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za Václava Štauda, živou a + rodinu Štaudovu, Tomáše Krábka a duše v očistci.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | |
pondělí
10. 6. 2024
Gita / sv. Maxim (pondělí 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 17,1-6 // Zl 121 // Mt 5,1-12
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
12. 6. 2024
Antonie / sv. Jan z Fakunda (středa 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 18,20-39 // Zl 16 // Mt 5,17-19
bohoslužba
19:59 | Bystré | | Za živou a + rodinu Petrásovu a duše v očistci.
čtvrtek
13. 6. 2024
Antonín / sv. Antonín z Padovy (čtvrtek 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 18,41-46 // Zl 65 // Mt 5,20-26
bohoslužba
19:00 | Trpín | |
pátek
14. 6. 2024
Roland / sv. Anastáz (pátek 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 19,9a.11-16 // Zl 27 // Mt 5,27-32
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za živou a + rodinu Dvořákovu.
sobota
15. 6. 2024
Vít / sv. Vít (sobota 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 19,19-21 // Zl 16 // Mt 5,33-37
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Manžele Pavlíčkovy.
bohoslužba
18:00 | Hartmanice (N) | | Za Josefa Rouna, oboje rodiče a celý rod.
neděle
16. 6. 2024
Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk) (11. neděle v mezidobí) Texty: Ez 17,22-24 // Zl 92(91) // 2Kor 5,6-10 // Mk 4,26-34
bohoslužba
09:32 | Bystré | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém. Dětská mše svatá.
bohoslužba
09:39 | Trpín | | Za Václava Dvořáka, celý rod a duše v očistci. Dětská mše svatá.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za farníky.
bohoslužba
15:00 | Hamry-sv.Antonín | | Poutní mše sv. Za osadníky, chataře a chalupáře v Hamrech.
pondělí
17. 6. 2024
Adolf / sv. Řehoř Barbarigo (pondělí 11. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 21,1-16 // Zl 5 // Mt 5,38-42
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Na dobrý úmysl a za šťastnou hodinku smrti.
středa
19. 6. 2024
Leoš / sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald (středa 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 2,1.6-14 // Zl 31 // Mt 6,1-6.16-18
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Ladislava Hegera, Bohuslavu Jelínkovou, dceru a vnučku.
čtvrtek
20. 6. 2024
Květa / sv. Silverius (čtvrtek 11. týdne v mezidobí) Texty: Sir 48,1-15(rec.1-14) // Zl 97 // Mt 6,7-15
bohoslužba
19:00 | Trpín | |
pátek
21. 6. 2024
Alois / sv. Alois Gonzaga (pátek 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 11,1-4.9-18.20 // Zl 132 // Mt 6,19-23
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Václava Cupala a celý rod.
sobota
22. 6. 2024
Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More (sobota 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kron 24,17-25 // Zl 89 // Mt 6,24-34
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Ladislava Mitáše.
bohoslužba
18:00 | Nedvězí (N) | |
neděle
23. 6. 2024
Zdeňka / sv. Josef Cafasso (12. neděle v mezidobí) Texty: Job 38,1.8-11 // Zl 107(106) // 2Kor 5,14-17 // Mk 4,35-41
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za živou a + rodinu Filipovu a Juklovu a duše v očistci.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Za děti k 1. svatému přijímání.
pondělí
24. 6. 2024
Jan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Texty: Iz 49,1-6 // Zl 139 // Sk 13,22-26 // Lk 1,57-66.80
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
26. 6. 2024
Adriana / sv. Jan a Pavel (středa 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 22,8-13;23,1-3 // Zl 119 // Mt 7,15-20
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Luboše Neuderta, rodiče a sourozence.
čtvrtek
27. 6. 2024
Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský (čtvrtek 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 24,8-17 // Zl 79 // Mt 7,21-29
bohoslužba
19:00 | Trpín | |
pátek
28. 6. 2024
Lubomír / sv. Irenej (Lubomír) (pátek 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 25,1-12 // Zl 137 // Mt 8,1-4
bohoslužba
17:00 | Bystré | | Na poděkování za děti a za celý školní rok.
sobota
29. 6. 2024
Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla Texty: Sk 12,1-11 // Zl 34(33) // 2Tim 4,6-8.17-18 // Mt 16,13-19
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za Miloslava Sejkoru, oboje rodiče a živou rodinu.
neděle
30. 6. 2024
Šárka / sv. prvomučedníci římští (13. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 1,13-15;2,23-24 // Zl 30(29) // 2Kor 8,7.9.13-15 // Mk 5,21-43
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Za osadníky z Bystrého.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za živou a + rodinu Svojanovských, Bednářovu, Báčovských a duše v očistci.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | |

červenec

pondělí
1. 7. 2024
Jaroslava / sv. Theobald (Děpolt) (pondělí 13. týdne v mezidobí) Texty: Am 2,6-10.13-16 // Zl 50 // Mt 8,18-22
bohoslužba
07:00 | Bystré | |
pátek
5. 7. 2024
Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů / Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Texty: Iz 61,1-3a // Zl 117(116) // 2Kor 4,1-2.5-7 // Lk 10,1-9
bohoslužba
08:00 | Bystré | |
bohoslužba
10:59 | Jedlová-horní | | Za Marii a Pavla Divokých a celý rod.
sobota
6. 7. 2024
Státní svátek - Mistr Jan Hus / sv. Marie Gorettiová (sobota 13. týdne v mezidobí) Texty: Am 9,11-15 // Zl 85,9.11-12.13-14 // Mt 9,14-17
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za + Oldřicha Zvolánka. Josefa Pozděru, Břeťu Tohola a ostatní klienty Centra sociálních služeb.
bohoslužba
11:07 | Trpín (N) | | Za + Zdeňka Horníčka, obojí rodiče, duše v očistci a zdraví v rodině.
neděle
7. 7. 2024
Bohuslava / sv. Wilibald (14. neděle v mezidobí) Texty: Ez 2,2-5 // Zl 123(122) // 2Kor 12,7-10 // Mk 6,1-6
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:30 | Nedvězí | | Poutní slavnost sv. Prokopa. Za osadníky z Nedvězí.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Poutní slavnost Navštívení Panny Marie. Za osadníky z Jedlové.
pondělí
8. 7. 2024
Nora / sv. Kilián (pondělí 14. týdne v mezidobí) Texty: Oz 2,16b.17b-18.21-22 // Zl 145 // Mt 9,18-26
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
pátek
12. 7. 2024
Bořek / sv. Jan Qualbert (pátek 14. týdne v mezidobí) Texty: Oz 14,2-10 // Zl 51 // Mt 10,16-23
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
sobota
13. 7. 2024
Markéta / sv. Jindřich (sobota 14. týdne v mezidobí) Texty: Iz 6,1-8 // Zl 93 // Mt 10,24-33
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za + Jiřího Mládka.
bohoslužba
08:19 | Trpín (N) | | Na úmysl dárce.
neděle
14. 7. 2024
Karolína / bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis (15. neděle v mezidobí) Texty: Am 7,12-15 // Zl 85(84) // Ef 1,3-14 // Mk 6,7-13
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:30 | Hartmanice | | Za živou a + rodinu Vodičkovu, Leinweberovu a duše v očistci.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Ladislava Nedělu, rodinu Nedělovu, Sivákovu a sestru.
pondělí
15. 7. 2024
Jindřich / sv. Bonaventura (pondělí 15. týdne v mezidobí) Texty: Iz 1,10-17 // Zl 50 // Mt 10,34-11,1
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodiny Findejsovy a Dvořákovy.
úterý
16. 7. 2024
Luboš / Panna Maria Karmelská (úterý 15. týdne v mezidobí) Texty: Iz 7,1-9 // Zl 48 // Mt 11,20-24
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Výroční mše sv. za Rodinu Karmelu v Bystrém.
středa
17. 7. 2024
Martina / sv. Česlav a Hyacint (středa 15. týdne v mezidobí) Texty: Iz 10,5-7.13-16 // Zl 94 // Mt 11,25-27
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Jaroslavu Mládkovou, manžela.
čtvrtek
18. 7. 2024
Drahomíra / sv. Emilián (čtvrtek 15. týdne v mezidobí) Texty: Iz 26,7-9.12.16-19 // Zl 102 // Mt 11,28-30
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodinu Steinerovu a duše v očistci.
pátek
19. 7. 2024
Čeněk / sv. Makrina (pátek 15. týdne v mezidobí) Texty: Iz 38,1-6.21-22.7-8 // Iz 38 // Mt 12,1-8
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za + Františka Moravce.
sobota
20. 7. 2024
Ilja / sv. Eliáš (sobota 15. týdne v mezidobí) Texty: Mich 2,1-5 // Zl 10 // Mt 12,14-21
bohoslužba
17:00 | Bystré | | Za Zbyňka Unčovského, manželku a živou rodinu.
neděle
21. 7. 2024
Vítězslav / sv. Vavřinec z Brindisi (16. neděle v mezidobí) Texty: Jer 23,1-6 // Zl 23(22) // Ef 2,13-18 // Mk 6,30-34
bohoslužba
06:00 | Bystré | P. Miloslav Kabrda | | Karmelská pouť. Za nová kněžská a řeholní povolání.
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Karmelská pouť. Za farníky.
bohoslužba
09:00 | Bystré | | Karmelská pouť. Za poutníky.
bohoslužba
11:00 | Bystré | | Karmelská pouť. Za manžele a rodiny.
bohoslužba
14:29 | Bystré | | Karmelská pouť. Zakončení pouti asvátostné požehnání.
pondělí
22. 7. 2024
Magdaléna / sv. Marie Magdaléna Texty: Pís 3,1-4a // Zl 63,2.3-4.5-6.8-9 // Jan 20,1.11-18
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
pátek
26. 7. 2024
Anna / sv. Jáchym a Anna (pátek 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 3,14-17 // Jer 31 // Mt 13,18-23
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodiče Burešovy a děti s rodinami.
sobota
27. 7. 2024
Věroslav / sv. Gorazd a druhové (sobota 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 7,11-11 // Zl 84 // Mt 13,24-30
bohoslužba
19:00 | Trpín (N) | | Za Jaroslavu Chadimovou, rodiče Štěpánkovy, dcery a duše v očistci.
neděle
28. 7. 2024
Viktor / sv. Nazarius a Celsus (17. neděle v mezidobí) Texty: 2Kral 4,42-44 // Zl 145(144) // Ef 4,1-6 // Jan 6,1-15
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za Farníky.
bohoslužba
09:30 | Jedlová-horní | |
bohoslužba
11:00 | Majdalenka | | Poutní slavnost sv. Marie Magdalény.
středa
31. 7. 2024
Ignác / sv. Ignác z Loyoly (středa 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 15,10.16-21 // Zl 59 // Mt 13,44-46
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Angelinu a Boží pomoc a požehnání.

srpen

pátek
2. 8. 2024
Gustav / sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard (pátek 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 26,1-9 // Zl 69 // Mt 13,54-58
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Miloslava Dočekala, živou rodinu a oboje rodiče.
sobota
3. 8. 2024
Miluše / sv. Lydie (sobota 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 26,11-16.24 // Zl 69 // Mt 14,1-12
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za živé a + rodiny Moravcovy, Šimkovy, Svojanovských, Horníčkovy a Báčovských.
bohoslužba
19:00 | Trpín (N) | | Za + Josefa Leinwebera, žijící rodinu a duše v očistci.
neděle
4. 8. 2024
Dominik / sv. Jan Maria Vianney (18. neděle v mezidobí) Texty: Ex 16,2-4.12-15 // Zl 78(77) // Ef 4,17.20-24 // Jan 6,24-35
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
10:30 | Balda | P. Josef Matras a P. Tomáš Enderle | | Poutní slavnost Panny Marie Sněžné.
pondělí
5. 8. 2024
Kristián / Posvěcení římské baziliky Panny Marie (pondělí 18. týdne v mezidobí) Texty: Jer 28,1-17 // Zl 119 // Mt 14,13-21
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
pátek
9. 8. 2024
Roman / Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Texty: 1Petr 4,12-19 // Zl 31 // Lk 9,23-26
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za dar víry pro rodiny Moravcovy, Burešovy a za duše v očistci.
neděle
11. 8. 2024
Zuzana / sv. Klára (19. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 19,4-8 // Zl 34(33) // Ef 4,30-5,2 // Jan 6,41-51
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Annu a Bohuslava Müllerovy a celý rod,
čtvrtek
15. 8. 2024
Hana / Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie) Texty: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab // Zl 45(44) // 1Kor 15,20-27a // Lk 1,39-56
bohoslužba
17:30 | Trpín | |
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodiče Folkmanovy, Klodnerovy a celý rod.
pátek
16. 8. 2024
Jáchym / sv. Štěpán (pátek 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 16,1-15.60.63 // Iz 12 // Mt 19,3-12
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
sobota
17. 8. 2024
Petra / sv. Myron (sobota 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 18,1-10.13b.30-32 // Zl 51 // Mt 19,13-15
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za + Liliu a duše v očistci.
neděle
18. 8. 2024
Helena / sv. Helena (20. neděle v mezidobí) Texty: Pr 9,1-6 // Zl 34(33) // Ef 5,15-20 // Jan 6,51-58
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Za osadníky z Jedlové.
pátek
23. 8. 2024
Sandra / sv. Růžena z Limy (pátek 20. týdne v mezidobí) Texty: Ez 37,1-14 // Zl 107 // Mt 22,34-40
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Milana Fajmona.
neděle
25. 8. 2024
Radim / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové (21. neděle v mezidobí) Texty: Joz 24,1-2a.15-17.18b // Zl 34(33) // Ef 5,21-32 // Jan 6,60-69
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za Adolfa a Marii Tichých, Václava Marečka a rodiče Peterkovy.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Petra Navrátila, rodiče a rodinu Suchých.
pondělí
26. 8. 2024
Luděk / ct. Martin Středa (pondělí 21. týdne v mezidobí) Texty: 2Sol 1,1-5.11b-12 // Zl 96 // Mt 23,13-22
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | | Za Boženu Skotalovou a manžela.
středa
28. 8. 2024
Augustýn / sv. Augustin (středa 21. týdne v mezidobí) Texty: 2Sol 3,6-10.16-18 // Zl 128 // Mt 23,27-32
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Marii a Jaroslava Neudertovy a syna Jiřího.
pátek
30. 8. 2024
Vladěna / sv. Fiakr (pátek 21. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 1,17-25 // Zl 33 // Mt 25,1-13
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za + Petra Unčovského.
sobota
31. 8. 2024
Pavlína / sv. Rajmund (sobota 21. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 1,26-31 // Zl 33 // Mt 25,14-30
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za zemřelé přátele a známé a duše v očistci, na které nikdo nevzpomíná.
bohoslužba
18:00 | Nedvězí (N) | |

září

neděle
1. 9. 2024
Linda, Samuel / sv. Jiljí (22. neděle v mezidobí) Texty: Dt 4,1-2.6-8 // Zl 15(14) // Jak 1,17-18.21b-22.27 // Mk 7,1-8.14-15.21-23
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky. Dětská mše svatá.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Dětská mše svatá.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Za děti Renátovy.
pondělí
2. 9. 2024
Adéla / sv. Justus (pondělí 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 2,1-5 // Zl 119 // Lk 4,16-30
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Štěpařovu, živé i +.
středa
4. 9. 2024
Jindřiška / sv. Růžena z Viterba (středa 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 3,1-9 // Zl 33 // Lk 4,38-44
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za živou a + rodinu Dittrichovu a Fučíkovu.
pátek
6. 9. 2024
Boleslav / sv. Magnus (pátek 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,1-5 // Zl 37 // Lk 5,33-39
bohoslužba
08:19 | Bystré | | Za Vladimíra Boudu a celý rod.
bohoslužba
17:30 | Jedlová-horní | | Na poděkování za 20 let manželství.
sobota
7. 9. 2024
Regína / sv. Melichar Grodecký (sobota 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,6-15 // Zl 145 // Lk 6,1-5
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Boží pomoc a ochranu
bohoslužba
18:00 | Hartmanice (N) | |
neděle
8. 9. 2024
Mariana / Svátek Narození Panny Marie (23. neděle v mezidobí) Texty: Iz 35,4-7a // Zl 146(145) // Jak 2,1-5 // Mk 7,31-37
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za rodiče Krškovy, syna Karla, rodiče Štěpánkovy a syna Františka.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za rodinu Posledníkovu a duše v očistci.
pondělí
9. 9. 2024
Daniela / sv. Petr Klaver (pondělí 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 5,1-8 // Zl 5 // Lk 6,6-11
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | | Za Annu a Františka Plchoutovy a živou a + rodinu.
středa
11. 9. 2024
Denisa / sv. Emil (středa 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 7,25-31 // Zl 45 // Lk 6,20-26
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Jana Dittricha a rodiče.
pátek
13. 9. 2024
Lubor / sv. Jan Zlatoústý (pátek 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 9,16-19.22b-27 // Zl 84 // Lk 6,39-42
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodinu Petrásovu.
sobota
14. 9. 2024
Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže) Texty: Nm 21,4b-9 // Zl 78(77) // Flp 2,6-11 // Jan 3,13-17
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Václava Cupala, rodiče a Miloše Juránka.
bohoslužba
18:00 | Nedvězí (N) | |
neděle
15. 9. 2024
Jolana / Panna Maria Bolestná (24. neděle v mezidobí) Texty: Iz 50,5-9a // Zl 116(114) // Jak 2,14-18 // Mk 8,27-35
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za živou i + rodinu Dvořákovu, Šauerovu a duše v očistci.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Za rodinu Barošovu a Nollovu.
pondělí
16. 9. 2024
Ludmila / sv. Ludmila (pondělí 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 11,17-26.33 // Zl 40 // Lk 7,1-10
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
středa
18. 9. 2024
Kryštof / sv. Josef Kupertinský (středa 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 12,31-13,13 // Zl 33 // Lk 7,31-35
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za manžele Bobkovy, syna, živé i + rodiny a duše v očistci.
pátek
20. 9. 2024
Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (pátek 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 15,12-20 // Zl 17 // Lk 8,1-3
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za živou a + rodinu Dvořákovu a Fricovu.
sobota
21. 9. 2024
Matouš / Svátek sv. Matouše Texty: Ef 4,1-7.11-13 // Zl 19(18) // Mt 9,9-13
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za živou a + rodinu Divokých.
bohoslužba
18:00 | Hartmanice (N) | |
neděle
22. 9. 2024
Darina / sv. Mořic a druhové (25. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 2,12a.17-20 // Zl 54(53) // Jak 3,16-4,3 // Mk 9,30-37
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Bystré | | Za Václava a Růženu Tichých a živou rodinu.
pondělí
23. 9. 2024
Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny (pondělí 25. týdne v mezidobí) Texty: Pr 3,27-35 // Zl 15 // Lk 8,16-18
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
25. 9. 2024
Zlata / sv. Kleofáš (středa 25. týdne v mezidobí) Texty: Pr 30,5-9 // Zl 119 // Lk 9,1-6
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodiče Podhorných, Helenu Podhornou a duše v očistci.
pátek
27. 9. 2024
Jonáš / sv. Vincenc z Paula (pátek 25. týdne v mezidobí) Texty: Kaz 3,1-11 // Zl 144 // Lk 9,18-22
bohoslužba
19:59 | Bystré | | Za kamarády.
sobota
28. 9. 2024
Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za + Marii Krškovou.
pondělí
30. 9. 2024
Jeroným / sv. Jeroným (pondělí 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 1,6-22 // Zl 17 // Lk 9,46-50
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za Jiřinu a Adolfa Peterkovy, živou rodinu a rodinu Škaroupkovu.

říjen

středa
2. 10. 2024
Olívie, Oliver / sv. andělé strážní Texty: Ex 23,20-23a // Zl 91 // Mt 18,1-5.10
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za dar víry pro děti s rodinami.
pátek
4. 10. 2024
František / sv. František z Assisi (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 38,1.12-21;40,3-5 // Zl 139 // Lk 10,13-16
bohoslužba
17:30 | Jedlová-horní | | Za rod Břenkových, živé i +.
bohoslužba
19:59 | Bystré | | Za Františka Hanuse, živou a + rodinu Hanusovu a rodiče Krčilovy.
sobota
5. 10. 2024
Eliška / sv. Palmác (sobota 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 42,1-3.5-6.12-16 // Zl 119 // Lk 10,17-24
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Macků a Žilovu.
neděle
6. 10. 2024
Hanuš / sv. Bruno (27. neděle v mezidobí) Texty: Gn 2,18-24 // Zl 128(127) // Zid 2,9-11 // Mk 10,2-16
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky. Dětská mše svatá.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Václava, Marii a Františka Šotolovy a celý rod.
pondělí
7. 10. 2024
Justýna / Panna Maria Růžencová (pondělí 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 1,6-12 // Zl 111 // Lk 10,25-37
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Na úmysl dárce.
středa
9. 10. 2024
Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard (středa 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 2,1-2.7-14 // Zl 117 // Lk 11,1-4
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodinu Lefflerovu, Dvořákovu, Bernovských a Vítkovu.
pátek
11. 10. 2024
Andrej / sv. German (pátek 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,7-14 // Zl 111 // Lk 11,15-26
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za manžele Svobodovy, Jílkovy, rodiče a rodiny jejich dětí.
sobota
12. 10. 2024
Marcel / sv. Radim (sobota 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,22-29 // Zl 105 // Lk 11,27-28
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Moravcovu, Šimkovu, Mrázkovu a duše v očistci.
neděle
13. 10. 2024
Renáta / sv. Eduard (28. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 7,7-11 // Zl 90(89) // Zid 4,12-13 // Mk 10,17-30
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za + rodiče Břenkovy, živé rodiny, jejich děti, za Boženku a dvě Marie.
pondělí
14. 10. 2024
Agáta / sv. Kalist I. (pondělí 28. týdne v mezidobí) Texty: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 // Zl 113 // Lk 11,29-32
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
16. 10. 2024
Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque (středa 28. týdne v mezidobí) Texty: Gal 5,18-25 // Zl 1 // Lk 11,42-46
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
čtvrtek
17. 10. 2024
Hedvika / sv. Ignác Antiochijský (čtvrtek 28. týdne v mezidobí) Texty: Ef 1,1-10 // Zl 98 // Lk 11,47-54
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodinu Dvořákovu, Metelovu, Burešovu, Kovářovu, Macků, celý rod a duše v očistci.
pátek
18. 10. 2024
Lukáš / Svátek sv. Lukáše Texty: 2Tim 4,9-17b // Zl 145(144) // Lk 10,1-9
bohoslužba
19:00 | Bystré | | Za rodinu Davídkovu, děti s rodinami, příbuzné, živé i + a dar víry.
sobota
19. 10. 2024
Michaela / sv. Izák Jogues a druhové (sobota 28. týdne v mezidobí) Texty: Ef 1,15-23 // Zl 8 // Lk 12,8-12
bohoslužba
07:00 | Bystré | | Za rodinu Štaffovu a Luňáčkovu, živé i +.
bohoslužba
18:00 | Hartmanice (N) | | Na dobrý úmysl.
neděle
20. 10. 2024
Vendelín / sv. Irena (29. neděle v mezidobí) Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za Veroniku Petrákovou a Lidušku Andrlíkovou.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Annu a Bohuslava Müllerovy a celý rod.
pondělí
21. 10. 2024
Brigita / sv. Hilarion (pondělí 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 2,1-10 // Zl 100 // Lk 12,13-21
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za rodinu Pruškovu, živé i +.
středa
23. 10. 2024
Teodor / sv. Jan Kapistránský (středa 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 3,2-12 // Iz 12 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Karla a Květu Zámečníkovy, rodiče, sourozence a syny Karla a Jana.
čtvrtek
24. 10. 2024
Nina / sv. Antonín Maria Klaret (čtvrtek 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 3,14-21 // Zl 33 // Lk 12,49-53
bohoslužba
18:00 | Trpín | | Za Lidušku, Verunku, Jiřího a duše v očistci.
pátek
25. 10. 2024
Beáta / sv. Kryšpín (pátek 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,1-6 // Zl 24 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Marii Dittrichovou, manžela a syna.
sobota
26. 10. 2024
Erik / sv. Rustik (sobota 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,7-16 // Zl 122 // Lk 13,1-9
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Otu Svozila.
úterý
29. 10. 2024
Silvie / sv. Narcis (úterý 30. týdne v mezidobí) Texty: Ef 5,21-33 // Zl 128 // Lk 13,18-21
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
30. 10. 2024
Tadeáš / sv. Marcel (středa 30. týdne v mezidobí) Texty: Ef 6,1-9 // Zl 145 // Lk 13,22-30
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | a Jaroslavu Žvátorovou.

listopad

pátek
1. 11. 2024
Felix / Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
16:30 | Jedlová-horní | |
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Marii a Jiřího Zámečníkovy, rodiče a sourozence.
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodinu Němcovu a Vrátných.
sobota
2. 11. 2024
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
15:30 | Jedlová-dolní | |
bohoslužba
18:00 | Bystré-hřbitov | | Za všechny zemřelé.
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Na úmysl papeže. Pobožnost a kropení hrobů.
neděle
3. 11. 2024
Hubert / sv. Martin de Porres (31. neděle v mezidobí) Texty: Dt 6,2-6 // Zl 18(17) // Zid 7,23-28 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:30 | Hartmanice | | Slavnost posvěcení chrámu. Za osadníky z Hartmanic.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za rodinu Stříteských, živé i + a Vladimíra Stejskala.
pondělí
4. 11. 2024
Karel / sv. Karel Boromejský (pondělí 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,1-4 // Zl 131 // Lk 14,12-14
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | |
úterý
5. 11. 2024
Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta (úterý 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,5-11 // Zl 22 // Lk 14,15-24
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Tomáše Vodičku a duše v očistci.
bohoslužba
19:00 | Trpín | | Za rodinu Andrlíkovu, Královu, Forschsámovu a duše v očistci.
středa
6. 11. 2024
Liběna / sv. Leonard (Linhart) (středa 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,12-18 // Zl 27 // Lk 14,25-33
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za dar víry pro vnoučata.
bohoslužba
19:00 | Trpín | |
čtvrtek
7. 11. 2024
Saskie / sv. Wilibrord (čtvrtek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,3-8a // Zl 105 // Lk 15,1-10
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za rodiny Hanusovu, Hnátovu a Trávníčkovu.
pátek
8. 11. 2024
Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (pátek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,17-4,1 // Zl 122 // Lk 16,1-8
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Milana Fajmona.
sobota
9. 11. 2024
Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky Texty: Ez 47,1-2.8-9.12 // Zl 46(45) // 1Kor 3,9c-11.16-17 // Jan 2,13-22
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za rodiče Moravcovy a bratry.
neděle
10. 11. 2024
Evžen / sv. Lev Veliký (32. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 17,10-16 // Zl 146(145) // Zid 9,24-28 // Mk 12,38-44
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky. Dětská mše svatá.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Dětská mše svatá.
pondělí
11. 11. 2024
Martin / sv. Martin (pondělí 32. týdne v mezidobí) Texty: Tit 1,1-9 // Zl 24 // Lk 17,1-6
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
13. 11. 2024
Tibor / Svátek sv. Anežky České Texty: Kol 3,12-17 // Zl 103 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za rodiče Mrázkovy, + děti a duše v očistci.
čtvrtek
14. 11. 2024
Sáva / sv. Mikuláš Tavelič (čtvrtek 32. týdne v mezidobí) Texty: Flm 7-20 // Zl 146 // Lk 17,20-25
bohoslužba
18:00 | Trpín | | Za + rodiče Čípkovy, živé i + členy rodiny a duše v očistci.
sobota
16. 11. 2024
Otmar / sv. Markéta Skotská (sobota 32. týdne v mezidobí) Texty: 3Jan 5-8 // Zl 112 // Lk 18,1-8
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
bohoslužba
16:30 | Hartmanice (N) | | Za rodiče Motyčkovy, Jiřího Stratílka a duše v očistci.
neděle
17. 11. 2024
Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (33. neděle v mezidobí) Texty: Dan 12,1-3 // Zl 16(15) // Zid 10,11-14.18 // Mk 13,24-32
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za rodinu Švancarovu, Knapovu a  Nyklovu.
pondělí
18. 11. 2024
Romana / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla (pondělí 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 1,1-4;2,1-5a // Zl 1 // Lk 18,35-43
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | |
středa
20. 11. 2024
Nikola / sv. Felix z Valois (středa 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 4,1-11 // Zl 150 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Zdeňka Dvořáka.
pátek
22. 11. 2024
Cecílie / sv. Cecílie (pátek 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 10,8-11 // Zl 119 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za rodinu Neudertovu, Dittrichovu, Elčknerovu a Královu.
sobota
23. 11. 2024
Klement / sv. Klement I. (sobota 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 11,4-12 // Zl 144 // Lk 20,27-40
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Jiřinu Leinweberovou, manžela, rodiče a sourozence.
neděle
24. 11. 2024
Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (Slavnost Ježíše Krista Krále) Texty: Dan 7,13-14 // Zl 93(92) // Zj 1,5-8 // Jan 18,33b-37
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za Václava Leinwebera, manželku, rodiče a sourozence.

prosinec

pondělí
2. 12. 2024
Blanka / sv. Bibiána (pondělí 1. adventního týdne) Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Hedviku Vodičkovou, manžela, rodiče a sourozence.
pátek
6. 12. 2024
Mikuláš / sv. Mikuláš (pátek 1. adventního týdne) Texty: Iz 29,17-24 // Zl 27 // Mt 9,27-31
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Marii Müllerovou, manžela, rodiče a duše v očistci.
sobota
7. 12. 2024
Benjamín / sv. Ambrož (sobota 1. adventního týdne) Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Miloslava Dočekala, živou rodinu a oboje rodiče.
neděle
8. 12. 2024
Květoslava / 2.neděle adventní (2. neděle adventní) Texty: Bar 5,1-9 // Zl 126(125) // Flp l,4-6.8-11 // Lk 3,1-6
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | |
pondělí
9. 12. 2024
Vratislav / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | |
středa
11. 12. 2024
Dana / sv. Damas I. (Hostivít) (středa 2. adventního týdne) Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Ludvíka Mrázka, rodiče Mrázkovy, Moravcovy a duše v očistci.
sobota
14. 12. 2024
Lýdie / sv. Jan od Kříže (sobota 2. adventního týdne) Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
16:30 | Hartmanice (N) | | Za Helenu Břenkovou a na dobrý úmysl.
neděle
15. 12. 2024
Radana / sv. Valerián (3. neděle adventní) Texty: Sof 3,14-18a // Iz 12 // Flp 4,4-7 // Lk 3,10-18
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky. Dětská mše svatá.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Dětská mše svatá.
pondělí
16. 12. 2024
Albína / sv. Adelhaida (Adéla) (pondělí 3. adventního týdne) Texty: Nm 24,2-7.15-17a // Zl 25 // Mt 21,23-27
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
středa
18. 12. 2024
Miloslav / sv. Rufus a Zosim Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za + Vladimíra a duše v očistci.
pátek
20. 12. 2024
Dagmar / sv. Dominik Siloský Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za rodinu Mládkovu, Divokých a celý rod.
neděle
22. 12. 2024
Šimon / sv. Servul (4. neděle adventní) Texty: Mich 5,1-4a // Zl 80(79) // Zd 10,5-10 // Lk 1,39-45
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | |
úterý
24. 12. 2024
Adam a Eva / Štědrý den Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 // Zl 89 // Lk 1,67-79
bohoslužba
16:00 | Trpín | |
bohoslužba
21:00 | Jedlová-horní | | Za ženy v požehnaném stavu.
bohoslužba
23:00 | Bystré | |
čtvrtek
26. 12. 2024
Štěpán / sv. Štěpán (Svátek sv. Štěpána) Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za zpěváky, varhaníky a muzikanty.
bohoslužba
09:30 | Nedvězí | |
bohoslužba
11:00 | Hartmanice | |
pátek
27. 12. 2024
Žaneta / sv. Jan Evangelista (Svátek sv. Jana Evangelisty) Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Ludmilu Hanykovou a celý rod.
neděle
29. 12. 2024
Judita / sv. Tomáš Becket (Svátek Svaté rodiny) Texty: Sir 3,3-7.14-17a // Zl 128(127) // Kol 3,12-21 // Lk 2,41-52
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | |
úterý
31. 12. 2024
Silvestr / sv. Silvestr Texty: 1Jan 2,18-21 // Zl 96 // Jan 1,1-18
bohoslužba
16:00 | Bystré | |