MENU||| |||
Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

listopad

středa
29. 11. 2023
Zina / sv. Saturnin (středa 34. týdne v mezidobí) Texty: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 // Dan 3 // Lk 21,12-19
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Ludmilu a Václava Folkmanovy.
čtvrtek
30. 11. 2023
Ondřej / Svátek sv. Ondřeje Texty: Rim 10,9-18 // Zl 19(18) // Mt 4,18-22
bohoslužba
18:00 | Trpín | | Za + Josefa Zemčíka.

prosinec

pátek
1. 12. 2023
Iva / sv. Edmund Kampián (pátek 34. týdne v mezidobí) Texty: Dan 7,2-14 // Dan 3 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za živé i + rodiče Moravcovy, Burešovy a duše v očistci.
Děti a mládež
Církevní silvestr
19:00 |Bystré-fara
sobota
2. 12. 2023
Blanka / sv. Bibiána (sobota 34. týdne v mezidobí) Texty: Dan 7,15-27 // Dan 3 // Lk 21,34-36
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Modlitba růžence s rozjímáním, mše sv. Za Marii Walburgu, hraběnku z Harrachu, celý rod a duše v očistci.
bohoslužba
16:30 | Hartmanice (N) | | Za Marii Rebeku, hraběnku z Harrachu a Hohenemsu, celý rod a duše v očistci.
neděle
3. 12. 2023
Svatoslav / sv. František Xaverský (1. neděle adventní) Texty: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 // Zl 80(79) // 1Kor 1,3-9 // Mk 13,33-37
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za rodinu Švábovu, Rybínovu a Vítkovu.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Na dobrý úmysl.
pondělí
4. 12. 2023
Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora (pondělí 1. adventního týdne) Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | za + rodinu Moravcovu, Šimkovu a Mrázkovu.
středa
6. 12. 2023
Mikuláš / sv. Mikuláš (středa 1. adventního týdne) Texty: Iz 25,6-10a // Zl 23 // Mt 15,29-37
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Ladislava Jeniše a rodiče Kotoučkovy.
čtvrtek
7. 12. 2023
Benjamín / sv. Ambrož (čtvrtek 1. adventního týdne) Texty: Iz 26,1-6 // Zl 118 // Mt 7,21.24-27
bohoslužba
18:00 | Trpín | | Za rodinu Metelovu, Dvořákovu, Burešovu, Škrancovu, Kovářovu, živé i + a duše v očistci.
pátek
8. 12. 2023
Květoslava / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
16:30 | Jedlová-horní | | Na dobrýý úmysl.
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Marii Müllerovou, manžela a děti s rodinami.
sobota
9. 12. 2023
Vratislav / sv. Valerie (sobota 1. adventního týdne) Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Miloslava Dočekala, oboje rodiče a živou rodinu.
neděle
10. 12. 2023
Julie / sv. Julie a Eulálie (2. neděle adventní) Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Za + rodiče Čípkovy, živé i + členy rodiny a duše v očistci.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Za nemocnou osobu.
pondělí
11. 12. 2023
Dana / sv. Damas I. (Hostivít) (pondělí 2. adventního týdne) Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
bohoslužba
08:30 | Bystré-DpS | | Na dobrýý úmysl.
středa
13. 12. 2023
Lucie / sv. Lucie (Světluše) (středa 2. adventního týdne) Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za rodinu Vondrovu a Staňovu.
pátek
15. 12. 2023
Radana / sv. Valerián (pátek 2. adventního týdne) Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za rodinu Žilovu a Macků.
sobota
16. 12. 2023
Albína / sv. Adelhaida (Adéla) (sobota 2. adventního týdne) Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za Rodinu Karmelu v Bystrém.
bohoslužba
16:30 | Hartmanice (N) | | Na dobrýý úmysl.
neděle
17. 12. 2023
Daniel / sv. Lazar (3. neděle adventní) Texty: Iz 61,1-2a.10-11 // Lk 1,46-48a.48b-50.53-54 // 1Sol 5,16-24 // Jan 1,6-8.19-28
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | | Na dobrýý úmysl.
bohoslužba
11:00 | Jedlová-horní | | Za Eduarda Poula, rodiče, rodinu Bobkovu.
pondělí
18. 12. 2023
Miloslav / sv. Rufus a Zosim Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
07:00 | Bystré-fara | | Za rodinu Šimkovu, Moravcovu, Podhorných a Kosíkovu.
středa
20. 12. 2023
Dagmar / sv. Dominik Siloský Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Helenu a Karla Kreslovy, rodinu Synkovu a Starých.
pátek
22. 12. 2023
Šimon / sv. Servul Texty: 1Sam 1,24-28 // 1Sam 2 // Lk 1,46-56
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za rodinu Mládkovu, Divokých a celý rod.
sobota
23. 12. 2023
Vlasta / sv. Jan Kentský Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
16:30 | Nedvězí (N) | | Na dobrýý úmysl.
neděle
24. 12. 2023
Adam a Eva / Štědrý den (4. neděle adventní) Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 // Zl 89(88) // Rim 16,25-27 // Lk 1,26-38
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
16:00 | Trpín | | Za syna Václava Štauda, vnuka Tomáše Krábka a manžela Stanislava Štauda.
bohoslužba
21:00 | Jedlová-horní | | Za rodiny Břenkovy, Petrásovy a duše v očistci.
bohoslužba
23:00 | Bystré | | Za všechny osamělé a trpící.
pondělí
25. 12. 2023
1. Svátek vánoční / Slavnost Narození Páně (Slavnost Narození Páně) Texty: Iz 9,1-3.5-6 // Zl 96 // Tit 2,11-14 // Lk 2,1-14
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za farníky.
bohoslužba
09:40 | Trpín | |
bohoslužba
11:00 | Jedlová-dolní | | Za Romana Cacka, Gerharda Mitáše a rodiče.
úterý
26. 12. 2023
Štěpán / sv. Štěpán (Svátek sv. Štěpána) Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
08:00 | Bystré | | Za varhaníky, zpěváky a muzikanty.
bohoslužba
09:30 | Nedvězí | | Za Bořivoje Bednáře, rodinu Bednářovu, Mládkovu a Holoubkovu.
bohoslužba
11:00 | Hartmanice | |
pátek
29. 12. 2023
Judita / sv. Tomáš Becket Texty: 1Jan 2,3-11 // Zl 96 // Lk 2,22-35
bohoslužba
18:00 | Bystré-fara | | Za Marii a Jana Štaffovy.
sobota
30. 12. 2023
David / sv. Evžen Texty: 1Jan 2,12-17 // Zl 96 // Lk 2,36-40
bohoslužba
07:30 | Bystré | | Za Ludmilu Hanykovou a celý rod.