ZPÍVÁNÍ

Bystré
Trpín
Jedlová

Bystré


DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR

Dětský pěvecký sbor při chrámu svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské vznikl v roce 2008 pod vedením Ludmily Krškové. Sbor se zabývá zpěvem rytmických písní za doprovodu kytary a flétny.

Repertoár tvoří písně ze známých zpěvníků: Hosana, Cantate, Cainonia, Zpěvník 2012, aj. Písně jsou vybírány s ohledem na věkovou skupinu dětí, které sbor navštěvují a jejich hlasový fond.

Sbor doprovází různé společenské události, které v kostele probíhají (dětské mše, dětské dny, vánoční besídky, mše na začátek a ukončení školního roku, doprovod při výstavě dětských koláží, křtiny).

Nácvik písní probíhá v neděli po mši svaté, tj. od 900 do 1000 hodin, v učebně fary.

Písně, které se budeme v následujících měsících učit: Duchu Svatý, přiď, Můj Králi, ma spáso a Nádherný

V současné době navštěvuje sbor dvacet tři dětí, různé věkové kategorie (3-20let). Věková hranice však není omezena.

Seznam dětí a mládeže:

kytara – Ludmila Kršková, Markéta Mládková, Pavlína Mládková, Lucie Dittrichová
flétna – Petra Findejsová

Vladimíra Svobodová, Kateřina Dočekalová, Martina Petrásová, Petra Dočekalová, Simonka Dočekalová, Lucie Kršková, Karolína Kršková, Martinka Petrásová, Zdena Mládková, Magdaléna Mládková, Markéta Kubíčková, Gabriela Findejsová, Anežka Tichá, Liduška Tichá, Madlenka Luňáčková, Rozárka Chadimová, Anežka Halvová, Emilka Fricová

Plánované akce:

Dětská mše svatá: 6.9.2020, kytarový doprovod při mši bude také 13.9.2020

Nácvik na dětskou mši svatou : 23.8.2020 v 18 hod. na faře

Všichni, kdo rádi zpíváte, přijďte mezi nás.

(Ludmila Kršková, srpen 2020)

Kontakt na vedoucí zpívání v Bystrém:
Ludmila Kršková

tel. 603 361 462

BYSTRÉ/Zpívání

NAHORUTrpín


Jedenkrát v týdnu se v Trpíně setkáváme a nacvičujeme písničky na následující dětskou mši svatou.

V Trpíně zpívají děti všech věkových kategorií z Trpína i Hlásnice. Nejmladší děti neumí ještě ani číst, nejstarší se už chystají na střední školu. Naše zpívání není jen o nacvičování písniček, ale také se rádi sejdeme a probereme, co důležitého se stalo v uplynulém týdnu.

Zpívání se koná v pátek v 1800 hodin v klubovně Obecního úřadu Trpín. Zváni jsou všichni, kteří mají chuť si zazpívat a zapojit se.

(Helena Balcarová, září 2016)

Kontakt na vedoucí zpívání v Trpíně:
Helena Balcarová

tel. 736 265 997

TRPÍN/Zpívání

NAHORUJedlová


Od září 2011 se jedlovské děti s maminkami schází téměř každý pátek na nácvik rytmických písní na dětské mše svaté.

U zrodu těchto setkání stálo přání pana faráře J. Matrase, ochota maminek vozit děti, pomoc děvčat J. a P. Šotolových s písničkovou inspirací a podobou zpěvníčku, který jsme si sami vyrobili.

Zpívání je vždy v pátek od 1630 do 1730 hodin u Barošů doma.

Za tříletou dobu trvání nejen vyrostli zpěváci, se kterými se už můžeme pustit do těžších písní, přibyla kytara Nely Štaudové, ale rozrostl se také náš "Jedlovský zpěvníček" na téměř 90 písní. Písničky čerpáme ze zpěvníků Hosana, Cantate a dalších. Stále přicházejí nové podněty.

Závěrem bychom chtěli našemu zpívajícímu společenství popřát stálou radost ze spojení s našim Pánem, Ježíšem Kristem, v krásných písních a dvojitou radost ze služby v obou jedlovských kostelech.

(Michaela Barošová, září 2014)


V jedlovském zpěvníčku máme nyní 90 písní. Učíme se stále nové. Při mších svatých zaznívají i ty písně, které ve zpěvníčku ještě zařazeny nejsou.

O většině nedělích jsou slyšet zpívané žalmy - Ludmila Krejčí a Veronika Barošová.

Těšíme se z nových zpěvaček, které na zpívání v pátek začaly chodit. Když se sejdeme všichni, čítá naše skupina 14 velkých i malých tváří.

(Michaela Barošová, prosinec 2016)

Kontakt na vedoucí zpívání v Jedlové:
Michaela Barošová

tel. 736 229 238

JEDLOVÁ/Zpívání

NAHORU

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT