TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Bystré
Trpín
Jedlová
Hartmanice
Nedvězí

Děkujeme všem organizátorům, pomocníkům a koledníkům!

Výtěžek tříkrálové sbírky 2018 v celé farnosti činí 132.188 Kč (v roce 2017 byl 115.465 Kč).

Bystré


Tříkrálovou sbírku organizuje Město Bystré ve spolupráci s farností (zázemí koledníků na faře, požehnání koledníkům, závěrečné občerstvení, koledníci a doprovod z řad dospělých) a ZŠ Bystré.

V roce 2018 se při tříkrálové sbírce v Bystrém vybralo 51.841,- Kč (v roce 2017 45.959,- Kč). Článek ke Tříkrálové sbírce 2018 v Bystrém.

www.bystre.cz
BYSTRÉ/Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2010
Tříkrálová sbírka 2012
Tříkrálová sbírka 2013
Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka 2015
Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka 2018

NAHORUTrpín


Tříkrálovou sbírku organizuje Obec Trpín ve spolupráci s farností (požehnání koledníkům, koledníci a doprovod z řad dospělých).

V roce 2018 se při tříkrálové sbírce v Trpíně vybralo 28.088,- Kč (v roce 2017 22.900,- Kč).

www.trpin.cz
TRPÍN/Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2010
Tříkrálová sbírka 2012
Tříkrálová sbírka 2013
Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka 2015
Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka 2018

NAHORUJedlová


Tříkrálovou sbírku organizuje ZŠ Jedlová ve spolupráci s Obcí Jedlová. Děti z farnosti se zapojují v řadách koledníků.

V roce 2018 se při tříkrálové sbírce v Jedlové vybralo 28.118,- Kč (v roce 2017 23.551,- Kč).

www.zsjedlova.cz
www.jedlova.com
JEDLOVÁ/Tříkrálová sbírka

NAHORUHartmanice


Tříkrálovou sbírku organizuje Obec Hartmanice. Děti z farnosti se zapojují v řadách koledníků.

V roce 2018 se při tříkrálové sbírce v Hartmanicích vybralo 14.308,- Kč (v roce 2017 12.819,- Kč).

www.hartmanice.net
HARTMANICE/Tříkrálová sbírka

NAHORUNedvězí


Tříkrálovou sbírku organizuje Obec Nedvězí. Děti z farnosti se zapojují v řadách koledníků.

V roce 2018 se při tříkrálové sbírce v Nedvězím vybralo 9.833,- Kč (v roce 2017 10.453,- Kč).

www.obec-nedvezi.cz
NEDVĚZÍ/Tříkrálová sbírka


Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT