RODINA KARMELU V BYSTRÉM

Historie
Škapulíř
Přijetí škapulíře


Historie

Škapulířové bratrstvo Panny Marie Karmelské v Bystrém bylo založeno 11.3.1683 pražským arcibiskupem na žádost majitelky bysterského panství Anny Kateřiny Martinicové. Od té doby se traduje (předává a slaví) zbožná úcta věřících k Panně Marii Karmelské v městečku Bystré na Vysočině. Nezničilo ji ani zrušení škapulířového bratrstva císařem Josefem II. r. 1783, kdy byla zrušena všechna náboženská bratrstva v Čechách.

V roce 2015 královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál obnovil zdejší škapulířové bratrstvo pod novým názvem Rodina Karmelu v Bystrém.

vysílalo 27.10.2021 pořad Rodina Karmelu v Bystrém u Poličky.


NAHORUŠkapulíř

Co je škapulíř a proč jej přijmout? Škapulíř je svátostina. Víra církve v něm již od poloviny 13. století spatřuje zdroj hojného duchovního požehnání. Podle starobylé tradice jej obdržel karmelitánský řád 16.7.1251 od Panny Marie prostřednictvím sv. Šimona Stocka. Vnější podoba škapulíře jsou dva malé kousky látky spojené dvěma stužkami. Nosí se přes ramena na těle tak, že jeden spočívá na prsou a druhý na lopatkách. Podstatná na škapulíři není barva či výzdoba, ale že je posvěcen a předán jako karmelský škapulíř.

Ten bysterský je vyhotoven ve dvou provedeních, v bílé anebo světle hnědé látce z pravé vlny (flauš). Na prvním plátně je našit obrázek Panny Marie Karmelské v Bystrém, na druhém je Kristova svatá tvář z roušky z Manoppella. Tato relikvie je jedním z trvalých zázraků, který dokládá Kristovo vzkříšení a dokonale anatomicky se shoduje s Ježíšovou tváří na Turínském plátně.

Více o škapulíři


NAHORUPřijetí škapulíře

Kdo škapulíř přijme a nosí (lze nosit i škapulířovou medailku podle dovolení sv. papeže Pia X.), dává tím sám sebe a celý svůj život do rukou a pod ochranu Panny Marie, zavazuje se k ochotě žít naplno a poctivě svůj křesťanský život, žít ze síly svátostí a každý den se obrátit k Matce Boží nějakou modlitbou, kterou si sám zvolí (obecně známé modlitby včetně růžence nebo některá ze zásvětných modliteb, které člen dostává na kartičce spolu se škapulířem, škapulířovou medailkou a obrázkem Panny Marie Karmelské v Bystrém). Čerpá z duchovních dobrodiní karmelitánského řádu a každý měsíc je za něj sloužena v Bystrém mše sv.

Škapulíř se přijímá zvláštním obřadem jen jednou, předává jej kněz nebo jáhen a při předávání může říci: „Přijmi tento škapulíř, jímž se stáváš členem rodiny Karmelu. Nos jej jako znamení mateřské ochrany Panny Marie a svého závazku následovat ji a sloužit jí. Ať ti Matka Boží pomáhá obléci se v Krista. On ať v tobě žije, aby se vzdávala sláva Nejsvětější Trojici a abys v církvi přispíval k dobru bratří a sester. Amen.“

Plnoprávným členem rodiny Karmelu se každý nositel škapulíře stává až zapsáním do členské knihy (matriky).

K 16.9.2021 má Rodina Karmelu v Bystrém 250 plnoprávných členů.

Zásvětná modlitba k P. Marii Karmelské - 1. a 2. strana kartičky


NAHORU

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT