OSTATNÍ POUTĚ

Balda
Majdalenka
Nový Jeruzalém
Velehrad


Pouť na Baldu

Samota Balda, zvaná také Zlatá studna (Waldbrunn, Wald) leží v katastrálním území obce Jedlové, v nadmořské výšce 654 m, uprostřed lesů.

V 17. století tu při hledání zlata objevili pramen minerální vody, u něhož pak zásluhou hrabat Hohenembsů vyrostly malé lázně (1748) a mariánská kaple. Brzy k nim přibyl i zámek, který sloužil k občasnému pobytu vrchnosti až do roku 1869, kdy došlo k jeho adaptaci na veřejný lázeňský dům. Toto místo, zasazené do malebné přírody, bylo ještě před 2. světovou válkou hojně navštěvováno (mimo jiné zde pobýval i Jaroslav Vrchlický), díky čemuž mohla vzniknout Nová Balda, vzdálená jen pár stovek metrů od starého areálu. Na sklonku války ovšem lázeňské budovy zpustly natolik, že v letech 1946-1947 musely být některé z nich zbořeny (bývalý zámek). Brzy na to byly zrušeny i samotné lázně. Na Baldě dosud stojí poutní kaple Panny Marie Sněžné, vybudovaná počátkem 19. století, ještě za Hohenembsů.

PĚŠÍ POUŤ Z BYSTRÉHO NA BALDU

Vycházíme v 800 hod. od kostela sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské v Bystrém. Sejdeme na červenou turistickou značku, po které směřujeme do Dolní Jedlové. Zde se k nám přidávají (pokud jdou) další poutníci. Společně pokračujeme po červené značce k jedlovským rybníkům, kde se - cca v 930 - připojuje většina poutníků z Jedlové i odjinud, a pak po silnici (stále po červené značce) na Baldu ke kapli Panny Marie Sněžné. Zpáteční cestu absolvujeme buď společně nebo jednotlivě, jak kdo chce.

  • POUŤ   - první neděli v srpnu  v 1030
Balda 2017

NAHORUPouť na Majdalenku

Východně od Hlásnice (1 km) leží na náhorní rovince “Na kostelíčku” malá kaplička zvaná “Majdalenka” – kněžiště zříceného kostela. Podle pověsti je polozbořený kostelík zbytek panenského kláštera “Maří Magdalény – kajícnice”.

  • POUŤ   - čtvrtou neděli v červenci  
Majdalenka 2017

NAHORUNový Jeruzalém


Jak to všechno začalo

Jezdím pomáhat na Znojemsko, kde působí FATYM - farní tým. Na farách jsou shromážděni kněží, jáhni, někde katechetky. Jsou v oblasti, kde spravují velké množství farností. Působí a pracují v pohraničí, které je z našeho pohledu nábožensky pusté. Když jsem tam s nimi spolupracoval, všiml jsem si, že některé prvky máme společné. I když je Vysočina vedena v tabulkách jako religiózní, náboženská, oblast kde víra žije. I u nás se však objevuje to, že po dobu 40-ti let klesá i zde počet věřících; těch, kteří se účastní na mši svaté ať v neděli či ve všední den. Stále klesá počet křtů, svateb, nemluvě o živé víře; o tom, že by lidé byli skutečně přesvědčenými věřícími, kteří praktikují víru v životě. Myslím si, že to je jeden z nejvážnějších důvodů Nového Jeruzaléma - prosba o vzrůst víry v našem kraji.

Tam, na jižní Moravě, spustil před deseti lety otec Jiří Bartoš v Hlubokých Mašůvkách poutě, kdy se lidé jednou za měsíc sešli v místním kostele a modlili se právě na tento úmysl. Z toho pro mne vyvstala otázka. Dělají to tam, proč bychom to nemohli dělat i my tady?

Přišel jsem tam před čtyřmi lety a to už byl název Nový Jeruzalém užívaný, zaběhnutý, spojený s poutí Hluboké Mašůvky a Vranov nad Dyjí. Chápáno biblicky - Nový Jeruzalém - Zjevení sv. Jana: naše pravá vlast, Boží království, nebe, cíl a program našeho života s Kristem.

Zeptal jsem se tedy, zda by bylo možné tento jejich "recept" převzít k nám. Souhlasili.

S tím, že my jsme zde udělali některé místní úpravy. Základní změna je ta, že my nejezdíme na jedno místo. Přejeme si, aby lidé poznali svoje nejbližší farnosti, kostely. Nový Jeruzalém má tedy u nás putovní ráz. Vzniklo zde několik nových prvků. Základním a myslím, si, že nejdůležitějším je tzv. "Ustavičná modlitba". Každý den se lidé v kostele modlí růženec na 6 úmyslů Nového Jeruzaléma. Je to věc dobrovolná, věc přijetí výzvy k modlitbě, oběti na určité úmysly církve. Lidé se jí mohou zúčastnit a zúčastňují se.

Jáhen Ladislav Kinc

NJ Bystré
12.10.2017

NAHORUPěší pouť na Velehrad

SEVEROZÁPADNÍ
(VÍTOCHOVSKO-VÍRSKÝ)
PROUD

Sedmidenní pěší pouť, které se účastní poutníci z oblastí kolem měst: Sebranice u Litomyšle, Bystré, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Olešnice, Kunštát, Letovice, Boskovice. Jsou také zváni všichni ostatní, kteří chtějí poznat trasu která vede krásnou krajinou: Českomoravská vysočina, Boskovická pánev, Moravský kras, Drahanská vrchovina, Ždánický les, Chřiby.

Začíná třetí neděli v srpnu.

Předetapa: Radešínská Svratka - Vítochov.
Úvodní etapa: Vítochov - Vír - Olešnice.
1. etapa: Olešnice - Letovice - Boskovice.
2. etapa: Boskovice - Sloup - Senetářov - Ruprechtov.
3. etapa: Ruprechtov - Rostěnice - Milonice.
4. etapa: Milonice - Koryčany - hora sv. Klimenta - Boršice.
Poslední etapa: Boršice - Velehrad (Spolu s poutníky, kteří do Boršic přijedou autobusem.).

K bližšímu seznámení s cestou i s dalším, co k pouti patří, nám může posloužit
Dopis poutníkům 17. pěší pouti na Velehrad v roce 2017.

  • XXII. pěší pouť na Velehrad  - 21.-27.8.2022


NAHORU

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT