214. prosebná mariánská pouť Nový Jeruzalém (12.10.2017)


12. října 2017 se v Bystrém konala 214. prosebná mariánská pouť Nový Jeruzalém, která začala mší svatou v 18.00 dod. v kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské; hlavním celebrantem a kazatelem byl Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup a generální vikář diecéze Hradec Králové.

Na pouť přijelo a přišlo čtyřmi autobusy, auty a pěšky asi 450 poutníků. Svátost smíření udělovalo 8 zpovědníků. Modlitby a mši svatou jsme obětovali za: nová a trvalá kněžská a řeholní povolání, věrné a obětavé spolupracovníky duchovních, vzrůst víry v našem kraji, pokoj a mír ve světě a v našich rodinách, život těla a duše pro všechny počaté děti a smír za hříchy celého světa.

(Upraveno ze zpravodaje Nový Jeruzalém č. 11/2017)

Kázání biskupa Mons. Josefa KajnekaDALŠÍ POUTĚ/Nový Jeruzalém

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2015 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT