VÝUKA NÁBOŽENSTÍ
školní rok 2019/2020

Bystré
Trpín
Jedlová

Bystré


Základní škola Bystré - výuka začíná 17. září
1. třída úterý 1120 – 1205 Hana Havlátová
2. třída pátek 1145 – 1230 P. Josef Matras
Fara Bystré - výuka začíná 16. září
3. třída středa 1230 – 1315
P. Josef Matras
4. třída pondělí 1230 – 1315
5. třída čtvrtek 1230 – 1315 Hana Plchoutová
6. třída středa 1330 – 1415 P. Josef Matras
7. třída čtvrtek 1400 – 1445
8. - 9. třída pondělí 1400 – 1445
BYSTRÉ/Náboženství

NAHORUTrpín


Základní škola Olešnice - výuka začíná 11. září
1. - 7. třída středa po poslední řádné vyučovací hodině Helena Vaverková
Fara Olešnice - výuka začíná 13. září
8. a 9. třída pátek po mši svaté P. Tomáš Šíma
TRPÍN/Náboženství

NAHORUJedlová


Základní škola Jedlová - výuka začíná 20. září
1. - 5. třída pátek 1300 – 1345 P. Josef Matras
JEDLOVÁ/Náboženství

NAHORU

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT