SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH


Bysterské společenství mládeže vzniklo před několika lety. Scházíme se jednou za dva týdny na faře v Bystrém, vždy v pátek po mši svaté. Setkání jsou rozdělena do dvou částí; jednu představují tématicky zaměřená setkání a druhou jsou "společenská" setkání, kdy jsou na zřeteli osobní zkušenosti a sdílení se.

Mezi aktivity mládeže patří i příprava táborů, farních dnů a táborů pro starší děti (soustředění). Letos poprvé bychom si chtěli také uspořádat malý církevní silvestr pro nás spolčáky.

(Jana Večeřová, říjen 2014)


První církevní silvestr se uskutečnil v sobotu 29.11.2014 v Přístavu sv. Jana. Zúčastnilo se ho cca 30 mladých.

(Administrátor, 9.12.2014)


V listopdu 2017 došlo k vytvoření druhého společenství v bysterské farnosti pro mladší mládež. Mladším mládežníkem je považován každý na druhém stupni základní školy a nebo student střední školy. Vítán je každý, kdo chce najít věřící kamarády, se kterými může prohlubovat víru, rozvíjet svoje schopnosti a Boží dary. Mladší mládež je vedena staršími mládežníky, kteří budou mladším předávat svoje dosavadní zkušenosti a vést je tak ke krásnému vztahu s Bohem, na kterém oni sami ustavičně pracují. Zároveň se schůzek účastní i pan farář, který nám pomáhá lépe porozumět vybraným tématům. Na mládeži se nejenom modlíme, ale hrajeme různé hry a vždy je tam něco dobrého k jídlu.

Pokud už si připadá člověk starý na mladší mládež, pak je tu možnost navštěvovat starší mládež, která funguje už sedmým rokem. Navštěvovat mládež neznamená pouze sedět v učebně a bavit se o církevních tématech. S tímto společenstvím jsou spojené i filmové večery, duchovní obnova, vikariátní a diecézní setkání nebo církevní silvestr, který probíhá každoročně v Přístavu sv Jana.

Název skupiny bysterské mládeže na facebooku: Fríkulín s.r.o.

(Markéta Mládková, 9.12.2017)


Aktuální informace z "života" našeho společenství včetně kontaktu se nachází na webových stránkách Společenství mladých farnosti Bystré (viz odkaz níže).

Společenství mladých farnosti Bystré
Vesmír - duben 2017
Víkendovka 9.-10.9.2017
Silvestr 1.12.2017

NAHORU

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT