OBEC HAMRY

Kaplička v zatáčce
Kaplička na rozcestí
Obec
Aktivity
Fotogalerie


Kaplička v zatáčce


Dřevěná kaplička s prosklenými dveřmi barvy červené a žluté, stojící na kamenném podstavci vysokém asi 20 cm. Kaplička má vysoký kříž, který byl několikrát renovován. Je dobře udržovaná. V kapličce je obraz Panny Marie, Josefa s malým Ježíškem a obraz samotného Ježíše.

Roku 1957 byla původní dřevěná kaplička pro její velmi špatný stav zbořena a místo ní byla postavena nová dřevěná kaplička 10,5 m od původního místa. Z původní kapličky byl ponechán sloup zakončený věžičkou a stříškou. Do kapličky byl umístěn velký obraz Matky Boží s Děťátkem z odkazu Juliany Bauerové, sestry bývalého továrního ředitele Bauera v Jedlové. Kaplička byla posvěcena v neděli 1. září 1957.

Kaplička byla znovu opravena v červnu 1991. Byla zhotovena nová vrchní část s podpěrným sloupkem, provedena vnitřní dekorace a vnější nátěr. Další oprava kapličky byla provedena v roce 2005. Kaplička byla očištěna a znovu natřena, byl demontován napůl shnilý kříž, opraven, napuštěn a vrácen na původní místo.

  • POSVÍCENÍ   - první neděli v září

NAHORUKaplička na rozcestí


Dřevěná kaplička natřená na červeno. Stojí na 10 cm vysokém podstavci. Za ní je sloupek, na jehož vrcholu je skříňka s malou stříškou, na každé stěně krychle je obraz. Kaplička má prosklená dvířka. Uvnitř jsou obrazy Panny Marie a Ježíše Krista. Kolem kapličky jsou keře.

Kaplička s obrázkem Matky boží s děťátkem stojí před čp. 1 (u Fridrichů). Byla postavena v roce 1866, kdy byla prusko-rakouská válka, k zažehnání cholery, která v této době velmi sužovala obyvatelstvo. Postavili jí Němci z Dolní Jedlové, protože v té době patřila horní část Hamrů (tzv. Paloučky) k obci Jedlové (tenkrát Schönbrunn). Teprve v roce 1919 připadly Paloučky k Hamrům.

Kaplička byla v roce 1957 renovována, protože hlavní dřevěný sloupek (pilíř) byl za ta léta nahnilý. V dřevěné skříňce na sloupku byla listina se jmény tehdejších Němců z Dolní Jedlové, kteří kapličku zbudovali (asi 5 osob).


NAHORUObec


Obec Hamry je částí města Bystré v okrese Svitavy. Nachází se asi 3 km na severovýchod od Bystrého.

Roku 1658 postavil hrabivý pán Maxmilián Valentin hrabě z Martinic na místě, kde stojí dnešní Šafrův mlýn, podnik na zpracování železa, tak zvané hamry. Toto pojmenování se tak vžilo, že i osada byla za nedlouho na Hamry přejmenována. Hamry byly v provozu jen do roku 1675, tedy pouhých 17 roků, protože za tu dobu byly všecky okolní lesy vykáceny a nebylo čím železo tavit. Potom byly hamry přeměněny v mlýn o dvou složeních.


NAHORUFarní aktivity

Aktivity

Aktuálně žádná aktivita.NAHORU

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT