FARNÍ ZAHRADA

Historie
Provoz


Budování Farní zahrady

Objekt Orlovny v Bystrém (bývalé školní jídelny) byl po léta nevyužíván, resp. jen příležitostně, např. o Karmelské pouti. Vzhledem k tomu, že v 90. letech neproběhla plánovaná rekonstrukce, byla Orlovna ve velmi špatném technickém stavu. Farnost a zástupci města od roku 2008 jednali o tom, jak naložit s objektem, který v té době už byl ve stavu, kdy ohrožoval okolí. Rekonstrukce z důvodu havarijního stavu nosných konstrukcí nepřipadala v úvahu a navíc, objekt v původní podobě by v rámci farnosti ani města nenašel patřičné využití. Proto ŘKF Bystré přistoupila k tomu, že objekt zdemoluje a v partnerství s městem a dalšími subjekty vybuduje na získané ploše farní areál pro hry a sport. Prostor Orlovny tak bude v nové podobě plnit funkci, kterou historicky měl.

V roce 2009-2010 byl zpracován projekt pro odstranění stavby a následně od stavebního úřadu v Bystrém vydán souhlas. K demolici Orlovny došlo během roku 2010. Mezitím byl zpracován projekt „Farní zahrada – prostor pro hry a sport“, který uspěl v rámci MAS Poličsko a získal dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) ve výši 1,8 milionu Kč. Ve výběrovém řízení získala zakázku firma KVASTAP s.r.o. Bystré, která akci zrealizovala za 2,17 milionu Kč. Slavnostní otevření areálu Farní zahrady se uskutečnilo v úterý 28.6.2011 v 10:00 hodin. Ve středu 29.6.2011 byl v areálu Den otevřených dveří pro ZŠ Bystré a ZŠ Jedlová. Ve čtvrtek 30.6.2011 se zde konalo Farní odpoledne. V pátek 1.7.2011 v 8:00 hodin zahájila Farní zahrada svůj denní provoz pro veřejnost.

V srpnu 2016 proběhla rozsáhlejší oprava farního hřiště, a to: otlučení oprýskané zdi hřiště a jejího nadezdění (včetně nadezdění zadní zdi altánu); demontáž a oprava bezpečnostních sítí a jejich následná montáž - po zvýšení a nátěru nosných sloupů - do výše sloupů; demontáž, obroušení, natření a montáž dřevěných prvků na hřišti a altánu; nátěr plotu do ulice; demontáž, oprava a následná montáž basketbalového koše...


NAHORUProvoz Farní zahrady

OTEVÍRACÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
jaro - podzim
PO - PÁ:      800 - 1900
SO - NE:      900 - 1900
Od září 2017 je prostor Farní zahrady monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Nohejbal 2013
Bál 2013
Bál 2014
Bál 2015
Bál 2016
Vítání
prázdnin 2016
Nohejbal 2016

NAHORU

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT