Exteriér kostela Nanebevzetí Panny Marie


Exteriér v červnu 2017 - s novými okny


JEDLOVÁ/Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT