DOSPĚLÍ

Oratoř seniorů
Setkání rodičů
Náboženství pro dospělé


Oratoř seniorů

Koná se od roku 2010, a to jednou za měsíc v pondělí po ranní mši svaté na faře v Bystrém, aktuální termín je uveden v ohláškách.

Bývá nás cca 20 až 30. Probíráme různá křesťanská témata, seznamujeme se (slovem i obrazem) s poutními místy apod.

Těšíme se také na to, že se spolu uvidíme a pobesedujeme při dobrém občerstvení.

NAHORUSetkání rodičů - biblická katecheze a modlitba

Scházíme se jednou za čtyři až šest týdnů ve čtvrtek večer na faře v Bystrém, aktuální termín je uveden v ohláškách.

Společně probíráme klíčové úryvky z Bible, diskutujeme o jejich poselství pro nás a modlíme se.

Často na naše setkání navazuje organizační příprava farních akcí.


NAHORUNáboženství pro dospělé

Probíhá v zimním období (od Adventtu do Velikonoc) po páteční večerní mši sv. na faře v Bystrém; od roku 2016 i v Trpíně po čtvrteční večerní mši sv. v klubovně Obecního úřadu. Aktuální termín je uveden v ohláškách.

Je určeno pro dospívající a dospělé.

Vycházíme z katechezí, které proběhly v letech 2013 - 2014 pro biřmovance, avšak jednotlivá témata probíráme podrobněji.


NAHORU

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT