DĚTI

Dětský den
Dětský tábor
Maškarní bál
Vánoční besídka
Farní klub


Farní dětský den


Farní dětský den se koná každoročně na jaře (v květnu). Je určen pro děti od 1. do 7. třídy základní školy. V pořádání se střídají jednotlivé obce farnosti. V podstatě je vždy rozdělen na dopoledne a odpoledne.

Zahájení probíhá ráno u fary v Bystrém.

Dopoledne má na starost mládež. Připraví pro děti cestu - plní se různé úkoly a třeba v minulých letech docela často měly děti přijít na jméno světce, který je po celou cestu doprovázel (např. v Hartmanicích to byl sv. Jan Nepomucký).

Děti chodí po skupinkách a vedoucími skupinky jsou vždycky 1-2 rodiče, kteří dětem případně pomáhají s úkoly. Dopoledne se tedy děti vydají na cestu, plní úkoly a dojdou do vesnice, kde se farní den pořádá. Tam je oběd.

Odpoledne mají v režii rodiče - připraví si pro děti hry či dílničky.

Završením farního dne je mše svatá, po níž následuje (je-li příhodné počasí) i "nezbytný" táborák.

(Jana Večeřová, říjen 2014)

Farní dětský den
2011 Hartmanice
Farní dětský den
2012 Jedlová
Farní dětský den
2013 Nedvězí
Farní dětský den
2014 Trpín
Farní dětský den
2015 Bystré
Farní dětský den
2016 Nyklovice
Farní dětský den
2017 Sulkovec
Farní dětský den
2019 Hartmanice

NAHORUFarní dětský tábor


Farní dětský tábor se koná ve dvou odlišných turnusech: tábor a tábor pro starší děti (soustředění).

Tábor

Letní farní tábory se v bysterské farnosti konají od roku 2012. Tehdy se zformovala skupina mladých, kteří dříve jezdili jako pomocní vedoucí na tábory ve svojanovské farnosti a díky mnohaleté zkušenosti se rozhodli uskutečnit první farní tábor pod bysterskou farností.

Téma táborů je vybíráno buď z biblických příběhů, populární dětské fantasy literatury či z historie křesťanství. Letní farní tábor je určen dětem od 1. do 5. třídy základní školy, věku dětí jsou poté uzpůsobeny hry. Tábory se konají na různých farách v okolí, většinou do vzdálenosti 50 km druhý týden v červenci.

(Jana Večeřová, říjen 2014)

Soustředění, aneb jak někteří říkají, tábor pro starší děti

Již po druhé se v letošním roce konalo tzv. soustředění. Myšlenka na něho vznikla tím, že děti, které ukončí pátou třídu, už nemohou jet na tábor. Tak aby jim to nebylo líto, tak vznikl nápad – pojedeme na soustředění!

Jedná se o týdenní pobyt na nějaké faře v našem okolí (letos to byla např. fara Gruna, loni Štěpánov nad Svratkou). Většinou jezdíváme ve druhé polovině měsíce srpna. Soustředění je určeno pro všechny děti 6. – 9. třídy základní školy, včetně těch, kteří devátou třídu zrovna vyšli.

Náplní jsou různé hry, úkoly, ale především také modlitba, setkávání se s přáteli, poznávání nových lidí, navazování nových přátelství apod. Svým vlastním způsobem se jedná o pokračování táborů pro menší děti. A pokud Bůh dá, nezůstaneme pouze u dvou, ale pojedeme na další a další.

(Jana Šotolová, říjen 2014)

Tábor
2012
Tábor
2013
Soustředění 2013
Tábor
2014
Soustředění
2014
Tábor
2015
Soustředění
2015
Tábor
2016
Soustředění
2016
Tábor
2017
Soustředění
2017
Tábor
2018
Soustředění
2018
Tábor
2019

NAHORUFarní maškarní bál na ledě


V rámci projektu „Farní zahrada – prostor pro hry a sport“ se víceúčelové hřiště v zimním období využívá coby kluziště.

A právě maškarní bál na dedě, pořádaný farností Bystré pro širokou veřejnost, všestranně naplňuje zimní poslání tohoto projektu.

Zaledňování víceúčelového hřiště se rok od roku čitelněji neblaze podepisovalo, jak je patrno i na fotkách z jednotlivých ročníků bálu, na zdi hřiště; z tohoto důvodu se, po opravě v roce 2016, hřiště už nezaledňuje, a tudíž se také nemohou dál konat maškarní bály na ledě.

Bál 2013
Bál 2014
Bál 2015
Bál 2016

NAHORUFarní vánoční besídka - živý betlém


Vánoční besídka se koná 25. prosince odpoledne v bysterském kostele; Od roku 2015 (za příznivého počasí) venku.

Je to divadelní vystoupení ztvárňující narození Krista se zpěvy koled a rytmických vánočních písní.

Příprava na vánoční besídku probíhá v rámci farního klubu.

Živý betlém
2010
Živý betlém
2012
Živý betlém
2013
Živý betlém
2014
Živý betlém
2015
Živý betlém
2016
Živý betlém
2019

NAHORUFarní klub


Farní klub probíhá jedenkrát měsíčně, a to vždy druhou sobotu v měsíci od 900 do 1100 hodin. Sraz je u fary v Bystrém. Klub je určen pro děti od předškolního věku po pátou třídu.

Náplní je tvoření z různých materiálů, hry, Adventní a Velikonoční dílna, spolupořádání farního dne, nácvik vystoupení na vánoční besídku, výlety apod.

Adv. dílna 2010
Adv. dílna 2011
Adv. dílna 2012
Adv. dílna 2013
Farni klub 2014
Adv. dílna 2014
Vel. dílna 2015
Olomouc 2.5.2015
Brno 17.9.2016
Adv. dílna 2018
Farní bruslení 7.2.2019

NAHORU

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT