ADOPCE NA DÁLKU

Úvodem
"Naši" chlapci
Školní docházka
Život

  

Úvodem

Z výtěžku postní almužny 2015 (25.400 Kč) naše farnost, prostřednictvím projektu Diecézní charity HK Adopce na dálku, zajistilala dvěma chlapcům z indického města Bangalore dva roky školní docházky.

Bangalore (Bengaluru) s cca 6,5 mil. obyvatel na rozloze 477 km2 (třetí největší město v Indii), což pro srovnání rozlohy může být naše hlavní město Praha s 496 km2, které čítá cca 1,2 mil. obyvatel, je hlavním městem indického spolkového státu Karnataka, jenž se nachází na jihozápadě Indie a má cca 53 mil. obyvatel.

Oba chlapci jsou velmi vděčni všem, kdo se zúčastnili postní almužny 2017, kdo si zakoupili výrobky dětí z tábora 2016 i dárcům, neboť takto získané finanční prostředky jim zajistily další dva roky školní docházky.

Navíc se naše farnost stala na jeden rok spolupatronem dalšího chlapce, tentokrát z Belgaumu (Balagavi). Město Belgaum má cca 500 000 obyvatel na rozloze 134 km2 a leží (vzdušnou čarou) 468 km na severo-západ od Bangolore. Právě v diecézi Belgaum začala Diecézní katolická charita Hradec Králové realizovat projekt Adopce na dálku, a to v roce 2000 pod názvem Bala Jeevan Jyothi („Dát naději a světlo dětem“). V roce 2005 jej rozšířila do arcidiecéze Bangalore, v níž funguje pod názvem Asha („Naděje“).

Část výtěžku postní almužny 2018 putovala opět do Indie k úhradě dalšího roku školní docházky posledně adoptovanému chlapci - Danielu Parekarovi.


NAHORU  

"Naši" chlapci

  

Joe Felix (2007) - Bangalore

Chodí do 1. třídy (na podzim 2015). Jeho otec pracuje jako stavební dělník, matka je v domácnosti. Má malou sestřičku.

Dům mají vlastní s taškovou střechou a betonovou podlahou, bez elektřiny, WC a koupelny. Pro vodu si musí chodit, je ale do vsi dovedena trubkami, což je určitý "luxus", neboť na mnoha místech vodu berou ze studní, vodních nádržek nebo přímo z řeky.

V lednu 2016 nám od Joea přišel tento dopis.

V posledním týdnu srpna 2016 dorazil dopis, který Joe psal v čevnu (před začátkem našich letních prázdnin) na "táboře" i s fotkou.
V půli ledna 2017 jsme od Joea obdrželi dopis s přáním šťastných Vánoc a nového roku a poděkováním za podporu.
Další zpráva od Joea k nám dorazila - opět s fotkou - na přelomu letních prázdnin 2017.
Přání šťastného prožití vánoc a všeho nejlepšího v roce 2018 spolu s díkem za podporu nám Joe poslal i koncem roku 2017. Tento dopis, který jsme obdrželi v lednu 2018, se však někde "zapoměl"; jakmile se "vzpomene", bude na stránkách zveřejněn. Stejný osud potkal i dopisy Manoje a Daniela.

Vrcholící příliv horkého vzduchu nám koncem srpna 2018 "přinesl" dopisy (včetně fotek) od všech tří námi adoptovaných indických chlapců - Joea, Manoje a Daniela.


Leden 2019 nám nadělil nejenom silné mrazy a o nic slabší vzduchová proudění, ale i dopisy Joea, Manoje a Daniela.Následující dopis od Joea, stejně tak i dopis Manojův a Danielův, jsme - oproti všem předchozím - neobdrželi poštovní cestou, ale osobně 18. září 2019, kdy se v Poličce konala beseda o životě v Indii.Ve svých vánočních dopisech, doručených koncem ledna 2020, nám Joe, Manoj i Daniel - kromě jiného - také děkují za dopis a dárky, které jsme jim poslali.

Manoj Kumar (2006) - Bangalore

Chodí do 1. třídy (na podzim 2015). Jeho otec je holič, matka je v domácnosti. Bydlí s nimi dědeček a pradědeček.

Dům mají pronajatý s taškovou střechou a betonovou podlahou, bez elektřiny, WC a koupelny. Voda je též dovedena do vesnice trubkami a chodí si ji natočit.


V lednu 2016 nám od Manoje přišel tento dopis.

V posledním týdnu srpna 2016 dorazil dopis, který Manoj psal, podobně jako joe, v čevnu (před začátkem našich letních prázdnin) na "táboře" také s fotkou.Dopis s vánočním a novoročním přáním i poděkováním za podporu nám poslal i Manoj. Oba chlapci své dopisy psali už v říjnu 2016.
V červencovo-srpnových parnech 2017 nám o sobě dal vědět i Manoj.

Manojův dopis a fotka - srpen 2018.

Manojův vánoční dopis z 16.10.2018.


Manojův dopis a fotka - září 2019.

Vánoční dopis od Manoje z 10.10.2019.Daniel Parekar (2004) - Belgaum

V květnu 2017 ukončil 7. třídu. Přišel o svého prvního sponzora a my jsme mu (ve spolupráci s dalším sponzorem) umožnili dále se vzdělávat ve školním roce 2017-2018.
Danielův dopis a fotka - srpen 2018.

Vánoční pozdrav od Daniela - leden 2019.


Danielův dopis a fotka - září 2019.

Danielův vánoční dopis - leden 2020.První dopis je adresovaný všem třem indickým chlapcům. Ručně jej přepsala děvčata ze 6. třídy a odeslali jsme ho osobně 18. září 2019 prostřednictvím indického kněze Patricka Edwarda Pinta - ředitele charitního centra Asha a hlavního koordinátora projektu Adopce na dálku v oblasti Bangalore.  

Školní docházka


Školní rok v Indii začíná v červnu a končí v březnu. Děti nosí školní uniformy.

Běžná třída v indické škole má 60 až 100 žáků. Vesnické školy jsou často bez hygienického zařízení. Někde chybí lavice a žáci sedí a píší na zemi. Všichni jsou však velmi disciplinovaní a školy si váží.

Před nástupem do základní školy navštěvují všechny děti předškolní zařízení po dobu 1-2 let. Žádné dítě není přijato do školy bez této předškolní přípravy:
1. rok předškolní přípravy - „nižší školka“ (LKG) pro děti od 3 let a výše,
2. rok předškolní přípravy - „vyšší školka“ (UKG) pro děti od 4 let a výše.

Povinná školní docházka dítěte začíná první třídou a to po dosažení minimálně 5 let a 10 měsíců. Požadované vzdělání v konkrétním oboru je 10 až 12 let.
První stupeň (primary school) - od 1. do 7. třídy.Druhý stupeň (secondary school) - od 8. do 10. třídy.
Vyšší střední stupeň (higher secondary school) - od 11. do 12. třídy.
Odborná nástavba (job oriented technical/training course) - navazuje na 10. třídu a trvá 2 až 3 roky.
Pro studium 1. až 10. třídy většinou není podmínkou znalost angličtiny. Znalost angličtiny se vyžaduje u studentů tříletého studia navazujícího na 10. třídu, studium se završuje diplomovou zkouškou.

Finanční částka od dárce je využita na školní pomůcky, učebnice, uniformy, školné a administrativu, vánoční dárek, příp. dojíždění do školy a ubytování.

  

Indický venkov, slumy

Projekt Adopce na dálku je zaměřen na nejchudší vrstvu obyvatel Indie, proto ještě pár slov o indickém venkově a (převážně městských) slumech.

Ve vesnicích žijí lidé velmi prostě – jednoduché obydlí, uvnitř chudě zařízená místnost, která je rozdělena přepážkou na potřebný počet části. V prostém venkovském obydlí často žije velmi početná rodina, která čítá i několik generací.


Na chudém venkově v indickém státě Karnataka si lidé vydělávají na živobytí převážně jako námezdní dělníci v zemědělství.

Další možností obživy je pouliční prodej koření, ovoce, zeleniny,... a nebo práce ve stavebnictví. Průměrná mzda námezdního dělníka je u mužů 50 rupií denně, u žen 30 – 40 rupií za den. Za jeden den práce si tak mohou koupit, např.: 1 kg rýže nízké kvality a 1 kg ovoce nebo zeleniny. Ti, kterým se daří lépe, mají svůj obchod.


Lidé z vesnic se stěhují do měst s vidinou, že získají zaměstnání a vydělají si na živobytí, což není jednoduché, jak následně zjistí, a tak se ocitnou v městském slumu.


Slumy se nacházejí po celé Indii, jak na venkově, na předměstích, tak i v centrech měst. Žije v nich chudina, která si neumí nebo nemůže sama zajistit své základní potřeby. Stavení ve slumech jsou chatrná obydlí, která jsou postavená z odpadu, hlíny, zkrátka z toho, co bylo právě po ruce.

Oficiální stránky Adopce na dálku Diecézní katolické charity Hradec Králové, na nichž naleznete vše o projektu Adopce na dálku.
Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT